De ce a apărut yAvo?

10 mai 2017 9496

Explică avocatul Alexandru Ţurcan

Deoarece atât în Moldova, cât şi în majoritatea ţărilor lumii, inclusiv în ţările pe care noi le cunoaştem ca fiind ţări dezvoltate, există o prăpastie adâncă dintre cererea de asistenţă juridică şi capacitatea populaţiei de cumpărare a serviciilor juridice.

Simplu vorbind, majoritatea cetăţenilor oricărei ţări (fie Moldova sau SUA) nu-şi pot permite să se adreseze la avocat de fiecare dată când apare o necesitate juridică.

Exemple de situaţii cotidiene:

  • M-a inundat vecinul – imediat merg la avocat?
  • Banca mă ameninţă cu judecata pentru întârzierea plăţilor contractuale – imediat merg la avocat?
  • Am fost supus unei sancţiuni disciplinare la serviciu – imediat merg la avocat?
  • Poliţia mi-a făcut proces verbal de contravenţie – imediat merg la avocat?
  • etc.

Realitatea globală (nu doar a noastră naţională) este că majoritatea necesităţilor juridice, cetăţeanul:

-          fie le satisface singur

-          fie le ignoră şi lasă lucrurile să se dezvolte de la sine.

Statul nostru nu oferă asemenea statistici, însă americanii au numărat:

-          un procent semnificativ (circa 80%) din necesitățile juridice civile ale populației americane eligibile de asistenţă juridică garantată de stat nu sunt satisfăcute

-          în oraşul american Boston, 33.000 de cetăţeni cu venituri mici au primit refuz de asistenţă juridică garantată de stat pe subiecte de importanţă vitală, cum este evacuarea forțată, violență în familie, etc.

-          numai în statul New York, aproape 2 milioane de justițiabili pe an nu sunt reprezentați de avocat în procese civile

-          În orașul New York:

- 91% dintre reclamanți și 92% dintre pârâți nu au avocați în procesele privind drepturile asupra copiilor

- 99% dintre chiriaşi se apără în procese civile de evacuare forțată fără a fi asistaţi de avocaţi.

Majoritatea statelor civilizate au elaborat sisteme de asistenţă juridică garantată de stat, ceea ce este foarte bine şi important, dar niciodată suficient.

Să analizăm statistica moldovenească a anului 2016, oferită de Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat (CNAJGS):

-          în anul 2016 de asistență juridică calificată garantată de stat au beneficiat aproape 50.000 persoane:

o   45.000 - cauze penale

o   5.000 - civile

-          în anul 2016 de asistență juridică primară garantată de stat au beneficiat circa 9.300 persoane.

-          Pentru acordarea asistenței juridice calificate au fost implicaţi circa 500 de avocaţi, circa 40 de parajurişti, 13 de studenți ai facultăților de drept.

-          Cuantumul onorariilor achitate avocaților din bugetul de stat pentru asistența juridică calificată în anul 2016 a depăşit 23 milioane lei.

-          23 milioane lei divizat la 500 de avocaţi şi divizat la 12 luni = circa 3800 lei/lună – onorariul mediu lunar câştigat de avocat din dosarele de asistenţă juridică garantată de stat

Este evident că statul nostru nu va putea, în timpul apropiat, majora considerabil cheltuielile de asistenţă juridică minimă garantată.

Ponderea maximă (circa 90%) din acest buget asigurat de stat este consumată de dosare penale, dosarele civile beneficiind de o susţinere financiară mai redusă din partea statului.

În asemenea condiţii, comunitatea avocaţilor şi juriştilor liber profesionişti este nevoită să acţioneze şi simte o datorie morală să contribuie în societate:

-          aşa apar activităţi de voluntariat pro bono ale avocaţilor

-          în unele ţări, numărul minim obligatoriu de ore de muncă avocaţială pro bono este reglementat prin lege

-          în condiţiile economice actuale ale ţării noastre, introducerea obligativităţii pro bono este prematura, însă dezvoltarea, promovarea şi stimularea direcţiei este obligatorie.

 

yAvo.md în cifre:

-          yAvo.md este o platformă online de abilitare juridică a cetăţenilor

-          Domenul yavo.md a fost înregistrat în septembrie 2014

-          Procesul de creaţie a durat aproape doi ani

-          Platforma a devenit funcţională şi a început să invite jurişti pentru înregistrare la 1 iunie 2016

-          Prima întrebare din public a fost postată la 1 iulie 2016

-          La moment, pe platformă s-au înregistrat peste 100 de jurişti participanţi

-          Care au acordat deja peste 1000 de răspunsuri la întrebările juridice ale cetăţenilor