Despre yAvo

Simbolica. Litera Y este unul din simbolurile internetului (yahoo!, yandex, yelp), iar sintagma Avo este rădăcina cuvântului avocat.

Funcţionarea. Platforma yAvo funcţionează foarte simplu. Intraţi pe yavo.md şi formulaţi o întrebare juridică. Întrebarea juridică se publică pe portal, după moderare. Platforma atribuie întrebării publicate o anumită specializare (e.g. drept civil, dreptul familiei). Juriştii înregistraţi pe portal, care au optat pentru specializarea respectivă, vor primi o înştiinţare despre întrebarea apărută şi vor putea da răspunsuri la întrebare. Totul este absolut gratuit. Atât pentru utilizatori, cât şi pentru jurişti. Pe yAvo se pot găsi răspunsuri juridice la unele întrebări, dar nici yAvo, nici juriştii de pe portal nu acordă consultaţii juridice pe platforma yAvo. Cetăţenii care au nevoie de asistenţă juridică sub formă de consultaţii juridice, reprezentare în instanţă sau altă formă, pot contracta asemenea servicii în afara platformei yAvo.

Comunicarea. Platforma yAvo facilitează contactele cu juriştii, cu care ulterior se pot angaja colaborări. Profilurile juriştilor pe yAvo fiind desfășurate, ample, iar răspunsurile lor pe platformă – punctuale, se poate deduce care jurist este mai potrivit necesităţilor căutătorului.

Evaluarea. Juriştii care răspund pe yAvo pot primi evaluări de la utilizatori.

Modele de contracte. Platforma yAvo va oferi o selecţie de modele de contracte juridice, care ar putea fi utile în viaţa cotidiană. Periodic se vor adăuga modele noi de contracte. Platforma yAvo încurajează utilizatorii să colaboreze cu jurişti în utilizarea modelelor şi individualizarea contractelor.

Tendere. yAvo tender este o platformă de interacţiune directă dintre cumpărătorii şi prestatorii de servicii juridice, care permite tuturor participanţilor la proces, dar şi spectatorilor, să înţeleagă cum se formează şi se negociază onorariile pentru asistenţă juridică. Agenţii economici, care se află în căutarea unui serviciu juridic concret, pot descrie pe portal detaliile serviciului respectiv ca să poată primi oferte de onorarii de la jurişti. Toţi juriştii specializaţi în domeniile de drept selectate vor primi înştiinţare despre tender pe email. Autorul tenderului poate alege oferta care îi convine. Nimeni nu este obligat să aleagă cea mai ieftină ofertă. Contează și onorariul, dar e important și termenul de îndeplinire a lucrării, ca și experienţa pe dosare similare.

Instruirea continuă. Platforma yAvo va colecta şi va publica informaţii despre diverse cursuri de instruire juridică organizate de uniunile avocaţilor, notarilor, executorilor judecătoreşti şi alte organizaţii profesionale, camere de comerţ, etc. Juriştii au obligaţia de a se autoinstrui periodic, însă, deseori, nu există informaţii suficiente despre întreaga ofertă de instruire din ţară. Prin acest efort, platforma yAvo vine în ajutorul juriştilor dornici de autoperfecţionare.