Mihail Lavric Avocat-stagiar

Mihail Lavric
54 răspunsuri
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Legitimație: 1763 valabilă până la 06.05.2024

Sediu: Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1

Localitate: Municipiul Chişinău

Barou: Chişinău

Limbi străine: engleza

Mobil: 060282698

Email: lavricmihail15@gmail.com

Sfera de expertiză: dreptul proprietății intelectuale, dreptul succesoral, dreptul familiei, dreptul afacerilor, drept bancar.
Experiență în domeniul avocaturii ~ 2 ani.