Stanislav Copeţchi Avocat

168 răspunsuri
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Născut: 14 august 1986

Licență: 2798

Biroul: CA Copeţchi Stanislav

Sediu: Str. Florilor 10

Localitate: Municipiul Chişinău

Barou: Chişinău

Limbi străine: engleza

Mobil: 069094270

Email: scopetchi@yahoo.com

Doctor în drept, conferenţiar universitar
Departamentul Drept penal al Facultatăţii de Drept, USM

Oct 2014 – sep 2016 - avocat, ACI Partners
Oct 2016 - prezent - avocat, CA Copeţchi Stanislav

Teza de doctorat: „Răspunderea penală pentru atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale” (conducător ştiinţific Sergiu Brînza, dr. hab. în drept, prof. univ.)

PUBLICAŢII
▪ 37 publicaţii, dintre care 1 monografie, 1 ghid metodologic, 1 material metodico-didactic și peste 30 de articole ştiinţifice publicate în reviste naţionale şi internaţionale sau în rezumatele comunicărilor ştiinţifice.

ACTIVITĂŢI OBŞTEŞTI
▪ Asociaţia Obştească „Clinica Juridică”, absolvent, 2007 – 2009;
▪ Membru în cadrul Grupului de lucru privind umanizarea politicii penale creat de Ministerul Justiţiei (2015)
▪ Membru în cadrul Grupului de lucru din partea mediului academic privind reformarea legislaţiei în materia traficului de fiinţe umane (2014)