Angajare in politie?

20 septembrie 2019 1735

Buna! Spuneti-mi, va rog, eu pot sa fiu angajat in politie, daca am fost condamnat pe 12 martie 2019 pe art. 287 alin. 2 lit. b CP, cu pedeapsa sub forma de amenda (amenda a fost achitata in 24 de ore)? Merci anticipat!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Arsen Saruhanean
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul penal

Bună ziua!
Conform lit.e) alin.(1) al art.39 din LEGE cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului nr. 320 din 27.12.2012 (Monitorul Oficial nr.42-47/145 din 01.03.2013) poate fi angajat la Poliție candidatul care nu are antecedente penale sau nu se află sub urmărire penală pentru săvîrşirea de infracţiuni. În cazul... mai detaliat în care Dumneavoastră ați achitat amenda în 24 de ore potrivit lit.e) alin.(1) art.111 din Codul Penal - Se consideră ca neavînd antecedente penale persoanele condamnate la o pedeapsă mai blîndă decît închisoarea – după executarea pedepsei.


Articolul 39. Condiţiile speciale pentru a candida la o funcţie în cadrul Poliţiei
(1) Poate fi angajat în Poliţie candidatul care are cetăţenia Republicii Moldova, domiciliu în ţară şi care întruneşte, pe lîngă condiţiile stabilite de prezenta lege, şi următoarele condiţii speciale:
a) a atins vîrsta de 18 ani şi are capacitate deplină de exerciţiu;
b) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei comisiei medicale speciale a Ministerului Afacerilor Interne;
c) posedă studiile şi calificarea corespunzătoare pentru funcţia în care urmează să fie numit;
d) se bucură de o bună reputaţie, are un comportament corespunzător cerinţelor de conduită acceptate de societate;
e) nu are antecedente penale sau nu se află sub urmărire penală pentru săvîrşirea de infracţiuni.
(2) Înainte de a fi angajat în Poliţie, precum şi ulterior la promovarea în funcţii superioare, candidatul este supus unui control special în modul stabilit de ministrul afacerilor interne, precum şi testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf), testului psihologic şi testului de aptitudini profesionale. Candidatul este obligat să prezinte, în condiţiile legii, declaraţii cu privire la venituri şi proprietate, precum şi declaraţii de interese personale.
(3) Candidatul care a susţinut concursul urmează să fie angajat în funcţie numai după exprimarea în formă scrisă a acordului cu privire la:
a) testarea integrităţii sale profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă în conformitate cu prevederile art.40 şi 41;
b) testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuţiilor;
c) testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu în conformitate cu prevederile Legii nr.269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf).
(4) La angajarea în serviciu, candidatul este supus înregistrării dactiloscopice de stat obligatorii în conformitate cu legislaţia.
(5) În funcţia de poliţist nu poate fi angajată persoana care:
a) este membru al unui partid politic;
b) are antecedente penale, are calitatea de bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat în legătură cu săvîrşirea unei infracţiuni;
c) este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă.

23 septembrie 2019