Mihail Lavric Avocat-stagiar

Mihail Lavric
54 ответа
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Legitimație: 1763 valid until 06.05.2024

Headquarters: Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1

Location: Municipiul Chişinău

Bar Association: Chişinău

Languages: engleza

Mobile: 060282698

Email: lavricmihail15@gmail.com

Sfera de expertiză: dreptul proprietății intelectuale, dreptul succesoral, dreptul familiei, dreptul afacerilor, drept bancar.
Experiență în domeniul avocaturii ~ 2 ani.