Condiții de utilizare

Condiţii de Utilizare. Răspunsuri juridice gratuite.

Condiţii de Utilizare. Asistenţă juridică cu plată.

 

Condiţii de Utilizare. Răspunsuri juridice gratuite

Versiunea: 1 ianuarie 2017

 1. Aceste reguli descriu condiţiile de utilizare a platformei yAvo. Orice mod de utilizare a platformei yAvo este reglementat de aceste reguli. Orice utilizator al platformei yAvo acceptă automat aceste reguli. Platforma yAvo poate oricând modifica în mod unilateral aceste reguli.
 2. Yavo.md este o platformă de comunicare dintre jurişti şi cetăţeni. Platforma yAvo nu este un birou de avocaţi sau o firmă de consultanţă juridică.
 3. Juriştii înregistrați pe platforma yAvo nu sunt angajaţi, colaboratori, asociaţi sau parteneri ai platformei yAvo. Ei sunt jurişti independenţi, care fie lucrează în cabinetele sau birourile lor proprii (avocaţi, notari, executori, mediatori etc.), fie lucrează în organizaţii care nu acordă asistenţă juridică (e.g. jurisconsulţi), fie nu sunt angajați în câmpul muncii, dar posedă anumite cunoştinţe în domeniul dreptului, pe care doresc să le împărtășească (e.g. studenţi de la drept, jurişti neangajaţi, etc.)
 4. Utilizatorii sunt încurajaţi să formuleze întrebări scurte și la obiect. Utilizatorilor li se recomandă să nu dea multe detalii în situaţii sensibile sau referitoare la un litigiu iminent sau pendinte, pentru a nu se prejudicia confidenţialitatea cazului. Este important să se rețină faptul că, uneori, un avocat, oponent pe dosarul în cauză, poate citi întrebarea plasată pe yAvo şi, astfel, poate înţelege aspectele vulnerabile din dosar. Platforma yAvo poate modera (redacta) întrebările utilizatorilor, pentru ca acestea să fie mai bine înţelese de către jurişti.
 5. Juriştii sunt încurajați să dea răspunsuri relevante, politicoase şi prompte. Comentariile juriștilor vor fi apreciate de către utilizatori prin prisma acestor trei criterii: relevanţă, politeţe şi promptitudine. Vor fi preferate răspunsurile laconice și personalizate, celor formale și șablonizate.
 6. Platforma yAvo nu intervine în conţinutul răspunsurilor, nu verifică şi nu validează răspunsurile, chiar dacă acestea sunt sau pot fi incomplete sau greşite.
 7. Platforma yAvo nu poartă răspundere în faţa nimănui pentru corectitudinea şi plenitudinea răspunsurilor juridice, acordate de jurişti pe platforma yAvo.
 8. Nici juriştii care acordă răspunsuri gratuite prin intermediul platformei yAvo nu poartă răspundere în faţa nimănui pentru corectitudinea şi plenitudinea răspunsurilor acordate.
 9. Răspunsurile gratuite acordate de jurişti la întrebările cetăţenilor şi organizaţiilor prin intermediul platformei yAvo nu reprezintă consultaţii juridice. Consultaţiile juridice se acordă în baza unor contracte de asistenţă juridică în afara platformei yAvo.
 10. Comunicarea pe subiecte juridice dintre cetăţean şi jurist prin intermediul platformei yAvo nu reprezintă încheierea unui contract de asistenţă juridică dintre cetăţean şi jurist sau dintre cetăţean şi yAvo.
 11. Persoanele care sunt în căutarea unei certitudini juridice privind esenţa întrebărilor juridice solicitate sunt încurajate să-şi angajeze un avocat sau alt specialist în drept şi să încheie un contract de asistenţă juridică cu specialistul respectiv.
 12. Persoanele care întreprind acţiuni juridice fără a avea încheiat un contract de asistenţă juridică cu un avocat, notar sau alt specialist cu drept de exercitare a profesiei juridice respective, o fac pe riscul propriu şi pe răspunderea proprie.
 13. Modelele de contracte gratuite, plasate pe platforma yAvo, pot fi utilizate de oricine fără restricţii, dar şi fără angajare de răspundere din partea platformei yAvo şi a juriştilor care au elaborat modelele respective. Nimeni nu garantează că modelele de contracte gratuite, plasate pe platforma yAvo, sunt potrivite diverselor situaţii individuale. Este recomandabilă solicitarea asistenţei unui avocat sau notar în elaborarea unor contracte juridice pentru situaţii concrete.
 14. Platforma yAvo permite organizarea de tendere celor care se află în căutarea unui serviciu juridic concret. Persoana care anunţă un tender poate alege oferta care îi convine. Nimeni nu este obligat să aleagă cea mai ieftină ofertă. Uneori contează preţul (onorariul), iar alteori– termenul de îndeplinire a lucrării. În alte cazuri, primează experienţa pe dosare similare sau alte criterii obiective sau subiective. Nimeni nu poate pretinde să fie angajat doar pentru faptul că a oferit condiţii mai bune decât altcineva. Cel care anunţă un tender este liber să angajeze pe cine doreşte sau să nu angajeze pe nimeni.
 15. Platforma yAvo poate bloca sau întrerupe orice utilizare a platformei yAvo în alte scopuri decât scopurile declarate ale acesteia. Orice comunicări sau imagini nepoliticoase sau indecente, ca și postările de text sau imagine considerate irelevante, vor fi şterse de pe platforma yAvo, fără notificare prealabilă.
 16. Datele de contact şi celelalte informaţii din profilul juriştilor de pe platforma yAvo sunt informaţii completate de jurişti pentru a fi disponibile în spațiul public. De regulă, juriştii îşi creează profiluri profesionale mai ample pentru o mai bună vizibilitate şi poziţionare profesională. Platforma yAvo va fi în drept să păstreze aceste date şi să le utilizeze în scopuri de dezvoltare şi promovare a serviciilor yAvo.
 17. Utilizatorii platformei yAvo care postează întrebări în public o pot face în nume propriu sau cu pseudonim, însă sunt rugaţi să lase un număr de telefon sau o adresă de email valabilă, pentru a primi notificări şi a putea fi contactați în caz de necesitate. Datele de contact ale utilizatorilor nu se publică pe yAvo. Platforma yAvo va fi în drept să păstreze aceste date şi să le utilizeze în scopuri de dezvoltare şi promovare a serviciilor yAvo. Orice utilizator poate adresa platformei yAvo o solicitare scrisă privind încetarea păstrării datelor sale de contact sau neutilizarea acestor date în scopuri de dezvoltare şi promovare a serviciilor yAvo.

 

Condiţii de Utilizare. Asistenţă juridică cu plată

Versiunea: 21 noiembrie 2019

 1. Aceste reguli descriu condiţiile de utilizare a platformei yAvo în scopul contractării asistenței juridice cu plată. Platforma yAvo poate oricând modifica în mod unilateral aceste reguli.
 2. Solicitările plasate pe platformă vor fi văzute numai de avocați și avocați-stagiari. Întrebările postate în acest compartiment nu vor fi publicate pe platformă. Numai întrebările anonime şi depersonalizate sunt publice.

 3. Consultaţiile și asistența juridică cu plată se acordă în baza unor contracte de asistenţă juridică cu avocați și avoca-stagiari în afara platformei yAvo.