19 mai 2017 - Adunarea Generală ordinară a avocaților Baroului Bălți

5 mai 2017 35

Complexului Cultural „LidoLux”, Str. Decebal 139, Bălţi

Începutul lucrărilor - ora 10:00

Agenda:

1) Cuvântare de salut din partea Preşedintelui UARM

2) Informaţia Decanului Baroului Avocaţi Bălţi-Nord

3) Alegerea delegaţilor la Congresul Uniunii Avocaţilor din R.Moldova

4) Şedinţă de comunicare şi discuţii despre cotidianul avocaturii (aspecte de bună funcţionare, imaginea publică a profesiei, doleanţe, propuneri şi proiecte de perfecţionare şi îmbunătăţire a cadrului legislativ al avocaturii ş.a.)