Masurile de ocrotire a persoanei fizice adulte

11 octombrie 2017 33

Av. dr. Octavian Cazac, conf. univ. la Departamentul Drept privat, Facultatea de Drept USM, ține un seminar pe subiectul "Măsurile de ocrotire a persoanei fizice adulte în lumina Legii nr. 66 din 13 aprilie 2017"

MODELE DE ACTE:
(1) Model dispozitiv hotărâre judecătorească de instituire a tutelei https://goo.gl/E1XT5R 
(2) Model de mandat de ocrotire în viitor https://goo.gl/WdDQ1b