2 servicii prin cumul

30 aprilie 2018 36

La moment nu am serviciu de bază. Dar am 2 servicii prin cumul (la ambele nu am salariu stabil, se achită per lucrări efectuate). Poate aceasta cauza probleme? Dacă da şi trebuie să ”transform” unul din servicii în unul de bază - este posibil să fiu achitat per lucrări sau salariu stabil este obligatoriu?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul imobiliar

Bună Alexandru,

Munca prin cumul reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lângă munca de bază, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, în temeiul unui contract individual de muncă distinct” – definiția oferită de legiuitor la alin. (1) art. 267 al Codului muncii.

Din conținutul definiției, dvs... mai detaliat trebuie să aveți un serviciu de bază ca ulterior celălalt serviciu să fie cumulat.

Formele şi condiţiile de salarizare, precum şi mărimea salariilor în unităţile cu autonomie financiară se stabilesc prin negocieri colective sau, după caz, individuale între angajatori (persoane juridice sau fizice) şi salariaţi sau reprezentanţi ai acestora, în funcţie de posibilităţile financiare ale angajatorilor, şi se fixează în contractele colective de muncă, iar în cazul în care aceste contracte lipsesc - în contractele individuale de muncă.

Totodată, Legea salarizării ( http://lex.justice.md/document_rom.php?id=7E593B1D%3AB617DDCA )reglementează la art. 26 ”Salarizarea cumularzilor” și anume:
(1) Salarizarea cumularzilor se efectuează pentru munca reală sau timpul efectiv lucrat.
(2) Stabilirea mărimii salariului tarifar sau salariului funcţiei pentru cumularzi, precum şi premierea lor, plata sporurilor, adaosurilor şi celorlalte recompense prevăzute de condiţiile de salarizare se efectuează în modul prevăzut în contractul colectiv sau individual de muncă.

2 mai 2018