Este posibilă decăderea din drepturile părintești?

18 martie 2021 21

Buna! Este posibilă decăderea din drepturile părintești a tatălui, dacă acesta timp de 7 ani nu a participat în viața copilului? Fetiță este în familia mea. Care este procedura și ce șanse am? Mulțumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
Daca cele enunțate de dumneavoastră sunt veridice, este cazul de acumulat probatoriu in acest sens.
Sa nu uitam că decăderea din drepturi părintești este cea mai aspră sancțiune în raport cu un parinte, totuși, din practica proprie va pot asigura că șansele sunt reale, totul se bazează pe probele ce urmează... mai detaliat a fi administrate, or aceasta cerere se examinează de instanța de judecată.

Părinţii pot fi decăzuţi din drepturile părinteşti dacă:
a) se eschivează de la exercitarea obligaţiilor părinteşti, inclusiv de la plata pensiei de întreţinere;
b) refuză să ia copilul din maternitate sau dintr-o altă instituţie curativă, educativă, dintr-o instituţie de asistenţă socială sau alta similară;
c) fac abuz de drepturile părinteşti;
d) se comportă cu cruzime faţă de copil, aplicînd violenţa fizică sau psihică, atentează la inviolabilitatea sexuală a copilului;
e) prin comportare amorală, influenţează negativ asupra copilului;
f) suferă de alcoolism cronic sau de narcomanie;
g) au săvîrşit infracţiuni premeditate contra vieţii şi sănătăţii copiilor sau a soţului; precum şi
h) în alte cazuri cînd aceasta o cer interesele copilului.
Modalitatea de decădere din drepturile părinteşti
(1) Decăderea din drepturile părinteşti are loc numai pe cale judecătorească.
(2) Acţiunea privind decăderea din drepturile părinteşti poate fi pornită de celălalt părinte, tutorele copilului, autoritatea tutelară locală/teritorială.

19 martie 2021