A decedat sotul. Pot sa trec casa pe numele nepotului?

6 iulie 2017 121

Buna ziua! A decedat sotul. Pot sa trec casa pe numele nepotului sau trebue sa fac documentele mai intii pe numele meu ? Am un singur fecior si doar un singur nepot.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul muncii

Bună seara,
Trebuie mai întâi de toate să intrați dvs în posesia casei adresând-uvă la notar în raza teritorială a defunctului pentru deschiderea dosarului succesoral.

După toată această procedura dvs deja aveți mai multe posibilități cum să transmiteți casa nepotului ( cum ar fi contractul de donație, vânzare cumpărare etc .)

O seară... mai detaliat frumoasă și succes, dacă mai aveți carevă întrebări sau neclarități, adresați-le mai jos.

6 iulie 2017
SILVIU POTÎRNICHE
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

De asemenea, atrageți atenția la faptul că feciorul Dvs la fel are dreptul la moștenire, împreună cu Dvs. Respectiv, casa va trece ca moștenire în proprietatea ambilor. De aceea, pentru ca ulterior să puteți transmite casa nepotului, va fi necesar și acordul feciorul, sau acesta din urmă poate renunța din... mai detaliat start la succesiune, printr-o declarație în fața notarului.
Termenul de acceptare a succesiunii este de 6 luni. Tot în acest termen se poate face renunțarea la succesiune..
---------
Altă soluție ar fi ca să utilizați prevederile art. 1526 alin. (2) Cod Civil: Ambii moștenitori (Dvs și fiul) să renunțați la succesiune în favoarea nepotului. Discutați cu notarul această posibilitate. Dacă se acceptă, atunci această soluție ar fi mai rapidă și mai puțin costisitoare pentru a transmite proprietatea nepotului.
Succes!

6 iulie 2017