A fost incălcată legea?

25 februarie 2019 32

Partea vătămată și condamnatul sunt dintr-un sat. Grefierul e tot din acelasi sat, tatăl ei este primar, adică cu politia la o mînă. Ce s-a scris in dosar a fost doar ceea ce e contra condamnatului. A avut dreptul să participe grefierul acesta la judecată? Si să nu fie scris tot ce spun martorii, condamnatul?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Bună D-le Petru,

Motivul indicat de către Dvs nu constituie un temei de recuzare a grefierului.
Totodată, martorii care dau declarații în cadrul procesului judiciar semnează sub propriile declarații, iar înainte de aceasta trebuie sa le citească pentru a verifica dacă coincid cu cele declarate.

25 februarie 2019
Dumitru Barbaroș
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere

Salut, Petru!

Art. 83 alin. (2) p. 2) din Codul de procedură penală prevede expres faptul că grefierul este ogligat să expună complet și exact în procesul-verbal acțiunile și hotărârile instanței de judecată, cererile, demersurile, obiecțiile, declarațiile și explicațiile tuturor persoanelor participante la ședința de judecată, precum și alte circumstanțe cere... mai detaliat vor fi incluse sau, după caz, anexate la procesul-verbal.

Respectiv, grefierul a comis o abatere în cazul în care nu a consemnat în procesul-verbal declarațiile martorilor și a condamnatului.

Referitor la dreptul grefierului de a participa la judecarea cauzei:
Grefierul nu poate participa în procedura în cauza penală:
1) dacă el personal, soţul său, ascendenţii ori descendenţii lor, fraţii sau surorile şi copiii acestora, afinii şi persoanele devenite prin înfiere, potrivit legii, astfel de rude, precum şi alte rude ale lui, sînt direct sau indirect interesate în proces;
2) dacă el este parte vătămată sau reprezentant al ei, parte civilă, parte civilmente responsabilă, soţ sau rudă cu vreuna din aceste persoane ori cu reprezentantul lor, soţ sau rudă cu învinuitul, inculpatul în proces ori cu apărătorul acestuia;
3) dacă a participat în acest proces în calitate de martor, expert, specialist, interpret, traducător, persoană care a efectuat urmărirea penală, procuror, judecător de instrucţie, apărător, reprezentant legal al învinuitului, inculpatului, reprezentant al părţii vătămate, părţii civile sau părţii civilmente responsabile;
4) dacă a efectuat o cercetare sau un control administrativ al circumstanţelor cauzei sau a participat la adoptarea unei hotărîri referitoare la această cauză în orice organ obştesc sau de stat;
5) dacă el a luat în această cauză hotărîri anterioare judecăţii în care şi-a expus opinia asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei inculpatului;
6) dacă există alte circumstanţe care pun la îndoială rezonabilă imparţialitatea grefierului;
7) dacă nu este în drept să fie în această calitate în baza legii sau a sentinţei judecătoreşti;
8) dacă se află în relaţii de rudenie sau în alte relaţii de dependenţă personală ori de serviciu de vreuna din părţi;
9) dacă se constată incompetenţa lui.

25 februarie 2019