Abuz de drepturi

5 ianuarie 2023 21

Buna ziua. Eu si sotul suntem separati, fara a fi divortati oficial. Locuim in Londra, avem doi copii minori care locuiesc cu mine. Cand ne-am separat, ne-am inteles ca el ma va ajuta cu bani pentru intretinerea copiilor, mai exact cate 1.000 lire lunar pentru fiecare din ei. A platit o luna, dupa care a spus ca e prea mult si am redus suma la 500 lire lunar de copil. Nici acesti bani nu au fost platiti cu regularitate, iar cand aveam nevoie sa ma ajute fizic cu copiii - refuza. Am dovezi si ca ma ameninta ca va duce copiii in Moldova si nu ii mai vad. Eu am fost de Craciun cu copiii in vacanta, el nu s-a opus, dar urma sa mearga si el cu ei in Moldova. Initial nu avea bilete de intoarcere si i-am spus ca nu-i dau copiii fara aceste bilete, le-a cumparat si mi-a trimis dovada. Totusi, din cauza amenintarilor anterioare m-am temut ca nu se va intoarce cu ei si nu i-am permis sa ii ia. Acum el vrea sa ma dea in judecata pentru acest fapt, iar eu vreau sa stiu: ce risc sau ce ma asteapta? Multumesc anticipat.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna Zinaida, am o întrebare în care țară, ex.soțul vrea să apeleze în instanță, la Moldova sau la Anglia. La Moldova, el nu are câștig de cauză, dacă o să apeleze, eu oficial îți aduc la cunoștință ce spune Codul de procedură civlă, persoana cu statut de pârâtă. Treciți pe... mai detaliat fârtie A-4 documentul publicat Articolul 186. Prezentarea de către pîrît a probelor şi referinţei
(1) În cadrul pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare, judecătorul stabileşte data pînă la care pîrîtul urmează să prezinte în judecată referinţa şi toate probele necesare, sub sancțiunea decăderii.
(2) Depunerea referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pîrîtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza este examinată în baza materialelor anexate la dosar.
(3) În referință se indică:
a) instanţa căreia îi este adresată;
b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori sediul lui;
c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui; datele bancare și numărul de identificare de stat (IDNO) – pentru persoane juridice şi întreprinzători individuali; numărul de identificare personal (IDNP) – pentru persoane fizice, dacă pîrîtul locuieşte în străinătate – adresa din Republica Moldova unde urmează a i se comunica datele de procedură;
d) numărul de telefon şi alte date de contact ale pîrîtului persoană fizică; numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale pîrîtului persoană juridică;
e) numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale reprezentantului pîrîtului;
f) obiecțiile la toate pretențiile reclamantului, circumstanţele de fapt şi de drept;
g) toate probele împotriva fiecărei pretenții;
h) excepțiile de procedură pe care pîrîtul le invocă față de cererea reclamantului, cererile și demersurile pîrîtului;
i) orice cerere menționată la art. 166 şi 167, în funcţie de interesul procesual al pîrîtului;
j) alte date importante pentru soluţionarea cauzei.
(31) Pentru instanţa judecătorească se anexează copii certificate de pe înscrisuri şi de pe alte documente pe care se întemeiază referinţa. Referința cu toate anexele se depune în numărul necesar pentru toți participanții la proces. Referința se semnează de pîrît sau de reprezentantul lui împuternicit în modul stabilit. Referința pîrîtului persoană fizică care este asistat în judecată de un avocat şi referinţa pîrîtului persoană juridică trebuie să fie dactilografiate și depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată.
(4) Judecătorul explică pîrîtului că neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor din dosar.

5 ianuarie 2023