Accesarea datelor cu caracter personal si folosirea informatiei astfel obtinute in judecata

8 octombrie 2023 3

Buna ziua. M-am trezit ca avocatul fostei sotii, muncind la o companie de incasare a datoriilor, mi-a verificat conturile de la fisc si de la CNAS. In urma acestor actiuni, acesta a formulat o cerere pentru marirea pensiei alimentare pe care o achit. Cat este de legal acest fapt? Este legala aceasta chemare in judecata, daca se bazeaza pe date obtinute ilegal? Nu am datorii la plata pensiei alimentare, marimea careia este fixata in acordul incheiat cu fosta sotie. Nu am dosare de executare. Nu am credite. Am formulat o plangere la Centrul pentru protectia datelor cu caracter personal. Întrebarea mea este: cat de legale sunt actiunile descrise? Poate cererea de chemare in judecata mentionata sa fie examinata daca se bazeaza pe date obtinute ilegal?

Jurist comments 2

Download discussion
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Dumitru, o să fie normal, dacă DVS o să vă folosiți de Codul pe procedură civilă, unde statutul DVS în instanță o să fie pârât, DVS o să aveți dreptul să vă apărați legal. Sunteți în drept să întocmiți o referță pe cererea de chemare în judecată întocmită de... mai detaliat avocat.. DVS sunteți în dret să apelați la viberul meu de pe telefonul +37368669950 și noi vom discuta. Articolul 186. Prezentarea de către pîrît a probelor şi referinţei
(1) În cadrul pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare, judecătorul stabileşte data pînă la care pîrîtul urmează să prezinte în judecată referinţa şi toate probele necesare, sub sancțiunea decăderii.
(2) Depunerea referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pîrîtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza este examinată în baza materialelor anexate la dosar.
(3) În referință se indică:
a) instanţa căreia îi este adresată;
b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori sediul lui;
c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui; datele bancare și numărul de identificare de stat (IDNO) – pentru persoane juridice şi întreprinzători individuali; numărul de identificare personal (IDNP) – pentru persoane fizice, dacă pîrîtul locuieşte în străinătate – adresa din Republica Moldova unde urmează a i se comunica datele de procedură;
d) numărul de telefon şi alte date de contact ale pîrîtului persoană fizică; numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale pîrîtului persoană juridică;
e) numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale reprezentantului pîrîtului;
f) obiecțiile la toate pretențiile reclamantului, circumstanţele de fapt şi de drept;
g) toate probele împotriva fiecărei pretenții;
h) excepțiile de procedură pe care pîrîtul le invocă față de cererea reclamantului, cererile și demersurile pîrîtului;
i) orice cerere menționată la art. 166 şi 167, în funcţie de interesul procesual al pîrîtului;
j) alte date importante pentru soluţionarea cauzei.
(31) Pentru instanţa judecătorească se anexează copii certificate de pe înscrisuri şi de pe alte documente pe care se întemeiază referinţa. Referința cu toate anexele se depune în numărul necesar pentru toți participanții la proces. Referința se semnează de pîrît sau de reprezentantul lui împuternicit în modul stabilit. Referința pîrîtului persoană fizică care este asistat în judecată de un avocat şi referinţa pîrîtului persoană juridică trebuie să fie dactilografiate și depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată.
(4) Judecătorul explică pîrîtului că neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor din dosar.

9 octombrie 2023
Mihai Gherbovei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor

Buna Dumitru!
Avocatul, în baza legii, este în drept de a formula cereri, demersuri către instituții de stat și private, unde poate obține un răspuns legal. Unele informații de la instituțiile de stat sunt publice.
Modificare /micșorarea sau majorarea/ pensiei de întreținere a minorilor este prevedere legală în Codul Familiei, fiind... mai detaliat motivată și probată.

Articolul 110. Modificarea cuantumului pensiei de întreţinere stabilite de instanţa judecătorească sau scutirea de plata acesteia

În cazul în care starea materială sau familială a uneia dintre părţi s-a schimbat, instanţa judecătorească, luînd în considerare şi alte circumstanţe importante ale părţilor, este în drept, la cererea oricăreia dintre ele, să modifice cuantumul pensiei de întreţinere sau să-l scutească pe debitorul întreţinerii de plata acesteia.

Cu referire la ilegalitatea obținerii datelor dvs personale este de obligațiunea dvs de a constata acest fapt. etc.

Vă recomand insistent de a apela la un avocat pentru o consultație detaliată întru reprezentarea intereselor dvs ulterioare.

Succese.

9 octombrie 2023