Accesul la deciziile consiliului local

17 aprilie 2019 15

M-am confruntat cu o problemă: pentru a proba în instanța faptul încălcării dreptului la moștenire, am nevoie de o decizie a consiliului local privind darea în exploatare a casei și terenul atribuit acesteia din 1994. La Serviciul Arhivă, am fost refuzată, deoarece acestea constituie date cu caracter personal. Este corect? Deciziile consiliului local nu sunt date cu caracter public?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Bună Dna Irina

În cazul în care ați solicitat actul respectiv, însă vi s-a refuzat urmează să solicitați reclamarea probelor în cadrul procesului judiciar și anume obligarea persoanelor care dețin actele respective sa le prezinte instanței de judecată.
Aveți grijă cu prezentarea peobatoeiului întrucât reclamarea probelor este posibilă în ședința de pregătire... mai detaliat a cauzei pentru dezbateri judiciare altfel, veți fi nevoita sa solicita repunerea în termen în temeiul art. 119/1 Cod de Procedură Civilă al RM.

17 aprilie 2019