Accident rutier

20 februarie 2023 37

Bună ziua. Mașina mea a fost accidentată 3 săptămâni în urma de către 2 automobile consecutiv. Anchetatorul are pozele mașinii accidentate și rezultatele examinării mele de la urgență. În aceste condiții, trebui să-mi piermită să repar mașina? Nu primesc un răspuns de la el. Poate să mai aibă nevoie să examineze mașina menționată?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună ziua!
Posibil automobilul a fost recunoscut ca corp delict.

Articolul 431 Cod contravențional
Corpurile delicte
(1) Corpuri delicte se consideră obiectele, inclusiv banii, documentele, vehiculele, alte valori, faţă de care există temeiuri a presupune că au servit la săvîrşirea contravenţiei, au păstrat asupra lor urmele faptei contravenţionale sau au constituit obiectul acestei... mai detaliat fapte, sau pot servi ca mijloc de constatare a existenţei ori inexistenţei elementelor constitutive ale contravenţiei.

(2) Corpurile delicte se anexează la procesul-verbal cu privire la contravenţie, în care se descriu amănunţit, ori se păstrează într-un alt mod prevăzut de lege. Corpurile delicte care, din cauza volumului sau din alte motive, nu pot fi păstrate se fotografiază, iar fotografiile se anexează la procesul-verbal, în care se consemnează acest fapt.

(21) La examinarea contravenţiilor prevăzute la art. 1971 şi art. 287 alin. (8)–(11) şi (14), vehicul auto este reţinut şi adus la locul stabilit de către agentul constatator în condiţiile art. 439.

(3) Pînă la soluţionarea cauzei contravenţionale, agentul constatator asigură păstrarea corpurilor delicte potrivit prevederilor art.159–161 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător în procesul contravenţional.

(4) La judecarea cauzei contravenţionale, instanţa hotărăşte asupra corpurilor delicte potrivit art. 4397 din prezentul cod și prevederilor art.162 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător în procesul contravenţional.

(41) La examinarea cauzelor contravenţionale prevăzute la art.50 alin.(2), art.128 alin.(2) şi la art.361 alin.(4), agentul constatator al poliţiei, la examinarea celor de la art.287 alin.(8), (10), (11) şi (14), agentul constatator al Serviciului Vamal hotărăsc asupra corpurilor delicte potrivit art.4397 din prezentul cod şi prevederilor art.162 din Codul de procedură penală, care se aplică în modul corespunzător în procesul contravenţional.

(42) În cazul imposibilităţii aplicării alin. (41) din prezentul articol în partea ce ţine de art.287 alin.(8), (10), (11) şi (14), agentul constatator al Serviciului Vamal confiscă contravaloarea corpului delict stabilită de către organul vamal.

21 februarie 2023