Accident rutier

26 octombrie 2022 108

Buna ziua. Am avut accident rutier în care eu sunt vinovatul. Nu am acordat prioritate pe sens giratoriu. Nu au fost vătămări corporale și nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Am urmat procedura poliției de la constatarea accidentelor rutiere. Am achitat amenda și am primit 6 puncte de penalizare. Cealaltă mașină aparține unei companii de transport mărfuri. În momentul accidentului tmașina în cauză ransporta carne. După ce mi s-a întocmit procesul-verbal, am fost telefonat de directorului companiei de transport care a cerut să ne vedem pentru a rezolva "mai departe". Eu i-am răspuns că trebuie să se adreseze la compania de asigurări, întrucât mașina mea e asigurată. Acesta a insistat că asiguratorul nu o să-i dea destui bani pentru reparația mașinii și că ar trebui eu să achit de la mine. Eu i-am răspuns că nu fac nicio înțelegere cu el și că trebuie să rezolve prin compania de asigurări. Auzind refuzul meu, acesta a devenit agresiv și mi-a spus că trebuie să-i plătesc și transportul mărfurilor, deoarece a fost nevoit să închirieze alt transport. Eu am insistat că nu vreau să mă întâlnesc cu el și că mă voi conforma doar deciziilor luate de organele competente. În cele din urmă a spus că mă va da în judecată ca să-i achit prejudicile.
În situația de mai sus, este legal faptul că m-a telefonat direct pentru a cere o ”înțelegere"? Și dacă o să fiu dat în judecată, cât de probabil este ca eu să fiu nevoit să achit prejudicii?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna Nicolai,ceia ce ai fost contacta de derector,este ilegal. Ce se referă lajudecată,statutulDVS o să fie pârât,eu văaduc la cunoștință ce spune Codul de procedură civilă, dacă DVS o să aveți nevoie de o consultașie mai profundă, puteți apela la veberul meu de pe telefonul +37368669950. Articolul 186.... mai detaliat Prezentarea de către pîrît a probelor şi referinţei
(1) În cadrul pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare, judecătorul stabileşte data pînă la care pîrîtul urmează să prezinte în judecată referinţa şi toate probele necesare, sub sancțiunea decăderii.
(2) Depunerea referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pîrîtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza este examinată în baza materialelor anexate la dosar.
(3) În referință se indică:
a) instanţa căreia îi este adresată;
b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori sediul lui;
c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui; datele bancare și numărul de identificare de stat (IDNO) – pentru persoane juridice şi întreprinzători individuali; numărul de identificare personal (IDNP) – pentru persoane fizice, dacă pîrîtul locuieşte în străinătate – adresa din Republica Moldova unde urmează a i se comunica datele de procedură;
d) numărul de telefon şi alte date de contact ale pîrîtului persoană fizică; numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale pîrîtului persoană juridică;
e) numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale reprezentantului pîrîtului;
f) obiecțiile la toate pretențiile reclamantului, circumstanţele de fapt şi de drept;
g) toate probele împotriva fiecărei pretenții;
h) excepțiile de procedură pe care pîrîtul le invocă față de cererea reclamantului, cererile și demersurile pîrîtului;
i) orice cerere menționată la art. 166 şi 167, în funcţie de interesul procesual al pîrîtului;
j) alte date importante pentru soluţionarea cauzei.
(31) Pentru instanţa judecătorească se anexează copii certificate de pe înscrisuri şi de pe alte documente pe care se întemeiază referinţa. Referința cu toate anexele se depune în numărul necesar pentru toți participanții la proces. Referința se semnează de pîrît sau de reprezentantul lui împuternicit în modul stabilit. Referința pîrîtului persoană fizică care este asistat în judecată de un avocat şi referinţa pîrîtului persoană juridică trebuie să fie dactilografiate și depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată.
(4) Judecătorul explică pîrîtului că neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor din dosar..

27 octombrie 2022