Accident rutier

6 ianuarie 2023 88

Bună ziua. Am fost implicat într-un accident rutier, eram cu sotia si un copil mic in masina. Celălat șofer și-a recunoscut vina, politia a investigat cazul. Nu sunt sigur că asiguratorul îmi va achita daunele aduse mașinii, dar și celelalte cheltuieli pe care le suport, cum ar fi banii cu care inchiriez acum altă mașină, evacuator, plus daunele morale (copilul și soția s-au speriat tare). Cum să mă asigur că îmi vor fi reparate toate aceste prejudicii?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

ceea ce ține de prejudiciul material, asigură toate probele și formulează pretenții în scris asigurătorului care să se bazeze pe prevederile legii LEGE Nr. 414
din 22-12-2006 dacă respinge anumite pretenții, urmează să hotărâți depunerea unei cereri de chemare în judecată......despăgubiri pentru repararea prejudiciului moral către persoana răspunzătoare... mai detaliat de accident .........Articolul 16. Pagubele care nu se repară de asigurător

(1) Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru:

a) partea din prejudiciu care depăşeşte limitele despăgubirilor de asigurare prevăzute la art.14 alin.(2) la data producerii accidentului, indiferent de numărul persoanelor păgubite şi de cel al persoanelor răspunzătoare de producerea pagubei;

b) pagubele produse la locul de muncă de dispozitivele sau instalaţiile montate pe autovehicul, utilizate ca utilaje sau instalaţii de lucru;

c) pagubele produse prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de încărcare şi descărcare, aceste accidente constituind riscuri ale activităţii profesionale;

d) pagubele produse ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, inflamabile, explozive), acestea din urmă determinînd sau agravînd producerea de pagube, dacă riscul transportării unor astfel de produse este supus asigurării obligatorii;

e) prejudiciul legat de poluarea mediului din cauza unui accident;

f) pagubele pricinuite de dispariţia sau distrugerea valorilor mobiliare, banilor, pietrelor preţioase, obiectelor din metale preţioase şi pietre preţioase, obiectelor de artă şi altor obiecte ale proprietăţii intelectuale;

g) reducerea valorii bunurilor după reparaţie;

h) pagubele produse prin exploatarea autovehiculelor în cadrul întrecerilor şi antrenamentelor sportive, organizate în locuri special prevăzute pentru acestea;

i) pagubele produse în situaţiile în care răspunderea asigurătorului nu începuse ori încetase;

j) prejudiciile produse bunurilor aparţinînd persoanelor fizice sau persoanelor juridice asigurate de răspundere civilă auto dacă au fost provocate de un autovehicul aflat în proprietatea sau utilizarea lor;

k) sumele pe care utilizatorul răspunzător de producerea pagubei este obligat să le plătească proprietarului, care i-a încredinţat autovehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea lui;

l) sumele de recuperare a pagubei morale rezultate din accident.

(2) Pentru recuperarea daunelor excluse din asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto conform alin.(1), persoana păgubită este în drept să intenteze în instanţă de judecată acţiune civilă împotriva persoanei răspunzătoare de producerea accidentului.

8 ianuarie 2023
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

asigură documente medicale, consultații, investigații ș.a......formulează pretenții în scris către persoana răspunzătoare de accident

8 ianuarie 2023