Achitarea partiala a salariului in plic

24 aprilie 2018 61

Salut! Sunt angajat oficial 4 ore pe zi si primesc salariul minimal, in realitate insa lucrez 8 ore si primesc salariul in plic. Doresc sa fiu angajat oficial si sa primesc salariul oficial, dar angajatorul nu doreste, spune sa ma eliberez daca nu imi plac conditiile. In caz ca depun plangere la organele competente cu privire la aceasta situatie, ce raspundere port eu caci am primit salariul in plic pana acum? Dupa ce am anuntat seful ca doresc sa primesc tot salariul oficial, el se comporta neomeneste, aducandu-ma in asa stare ca sa fiu nevoit sa scriu cerere de eliberare..Unde pot sa ma adresez ca sa mi se faca dreptate? Multumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Buna Oleg,
Trebuie să știți că și Dvs puteți fi atras la răspundere contravențională pentru acceptarea parțială a slariului în plic.
Sigur că angajatorul Dvs poartă o răspundere mai mare și poate fi sancționat în baza mai multor articole ca de exemplu:
Articolul 55. Încălcarea legislației muncii
... mai detaliat (1) Încălcarea legislației muncii, manifestată prin:
a) nerespectarea de către angajator a duratei normale a timpului de muncă;
b) atragerea la muncă suplimentară, în zilele de repaus și de sărbătoare nelucrătoare în lipsa acordului scris al salariatului;
c) refuzul angajatorului de a acorda pauze suplimentare pentru alimentarea copilului;
d) refuzul angajatorului de a acorda concedii anuale de odihnă potrivit modului stabilit de lege;
e) refuzul angajatorului de a acorda concedii sociale, de studii, garantate de lege;
f) efectuarea reținerilor neîntemeiate din salariu;
g) neacordarea garanțiilor și a compensațiilor prevăzute de lege;
h) refuzul angajatorului de a elibera certificatul cu privire la muncă și salariu,
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(2) Aceleași încălcări săvîrșite asupra minorului
se sancționează cu amendă de la 50 la 80 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 140 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(3) Încălcarea legislației muncii, manifestată prin:
a) prestarea muncii de către o persoană fără a avea încheiat un contract individual de munca în formă scrisă;
b) stabilirea și achitarea unui salariu sub nivelul minim garantat de stat sau stabilit prin contractul colectiv/convenția de muncă;
c) neretribuirea muncii suplimentare, a muncii prestate în zilele de repaus și de sărbătoare nelucrătoare și/sau a muncii de noapte;
d) neachitarea adaosurilor, a sporurilor, a plăților de compensare, inclusiv a premiilor prevăzute de lege, de regulamentele aprobate de angajator, de contractul colectiv/convenția de muncă, de contractul individual de muncă,
se sancționează cu amendă de la 70 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 260 la 400 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
[Art.55 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
Articolul 551. Utilizarea muncii nedeclarate
Utilizarea muncii nedeclarate
se sancţionează pentru fiecare persoană identificată cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 210 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 210 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 552. Achitarea salariului sau a altor plăți fără
reflectarea acestora în evidența contabilă
Achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă
se sancţionează, pentru fiecare persoană identificată, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 1000 la 1500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 1000 la 1500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Articolul 296. Primirea şi eliberarea mijloacelor pentru
retribuirea muncii fără transferul contribuţiei
de asigurări sociale
(1) Prezentarea în instituţia financiară a documentelor în vederea primirii de mijloace pentru retribuirea muncii fără documentul ce confirmă transferul contribuţiei de asigurări sociale
se sancţionează cu amendă de la 30 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Eliberarea de către instituţia financiară contribuabilului din sistemul public de asigurări sociale a mijloacelor pentru retribuirea muncii fără ca acesta să prezinte, în modul stabilit de legislaţie, documentul ce confirmă transferul contribuţiei de asigurări sociale
se sancționează cu amendă de la 12 la 45 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 45 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Articolul 294. Încălcarea regulilor de prezentare a
declaraţiilor privind calcularea şi
utilizarea contribuţiilor de asigurări
sociale de stat obligatorii şi a regulilor
de folosire a codurilor personale de
asigurări sociale
(1) Neprezentarea în termenul stabilit a declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii sau a declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor, precum şi a documentelor ce se referă la ţinerea evidenţei individuale,
se sancţionează cu amendă de la 9 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice
(2) Folosirea unui cod personal de asigurare socială străin sau fals, precum şi neincluderea codului personal de asigurare socială în declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor
se sancţionează cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 2941. Încălcarea normelor de calculare şi de plată
a contribuţiilor de asigurări sociale de stat
obligatorii
(1) Includerea de date false sau incomplete în declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii sau în declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(2) Netransferarea, transferarea tardivă sau transferarea incompletă a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, pentru toate temeiurile şi felurile de plăţi la care, conform legislaţiei, se calculează contribuţiile menţionate,
se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(3) Prevederile alineatului (2) nu se aplică producătorilor şi procesatorilor de legume, fructe şi struguri pentru netransferarea, transferarea tardivă sau transferarea incompletă a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în perioada de pînă la 30 noiembrie 2014.
Articolul 295. Încălcarea regulilor de organizare
şi de ţinere a contabilităţii, de întocmire
şi prezentare a rapoartelor financiare
(1) Neîndeplinirea cerinţelor legislaţiei referitor la alegerea sistemului şi formei de ţinere a contabilităţii şi la aplicarea politicii de contabilitate, precum şi neasigurarea controlului asupra documentării faptelor economice şi reflectării lor în contabilitate, admise de către persoana responsabilă de organizarea unei astfel de evidențe şi de control,
se sancționează cu amendă de la 15 la 45 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
(2) Nerespectarea regulilor stabilite de legislaţie privind reflectarea în conturi şi în registrele contabile a faptelor economice
se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 15 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(3) Neîntocmirea documentelor primare şi a documentelor primare cu regim special ori nerespectarea cerinţelor de perfectare a acestora, perfectarea incompletă sau inadecvată a documentelor primare şi a documentelor primare cu regim special ori prezentarea acestora în contabilitate cu întîrziere
se sancţionează cu amendă de la 12 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei responsabile de întocmirea, semnarea şi prezentarea documentelor primare.
(4) Prezentarea în organul abilitat să colecteze rapoartele financiare a rapoartelor financiare care nu corespund formei stabilite de legislaţie sau care nu reflectă toate datele stabilite pentru această formă ori prezentarea incompletă sau cu date eronate a rapoartelor financiare, ori neprezentarea acestora în termenul stabilit de legislaţie,
se sancţionează cu amendă de la 15 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(5) Neîndeplinirea premeditată, după expirarea termenului stabilit de legislaţie pentru prezentarea rapoartelor financiare, a dispoziţiei scrise a organului abilitat să colecteze rapoartele financiare privind prezentarea ei în termenul stabilit de acesta
se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(6) Prezentarea în rapoartele financiare a unor indicatori eronaţi
se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(7) Pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor contabile pînă la expirarea termenului de păstrare a lor, conform regulilor stabilite de Organul de Stat pentru Supravegherea şi Administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, sau nerestabilirea lor, conform legislaţiei, în termen de pînă la 3 luni din momentul constatării faptului respectiv
se sancţionează cu amendă de la 6 la 9 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(8) Acțiunile specificate la alin. (7) săvîrşite intenționat
se sancţionează cu amendă de la 30 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(9) Neîndeplinirea cerinţelor privind utilizarea în evidenţa analitică şi sintetică a formularelor stabilite în actele normative în vigoare, precum şi nerespectarea modalităţii de efectuare a inventarierii
se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

25 aprilie 2018