Achitarea pensiei alimentare copilului care a atins majoratul, dar invata la universitate

9 iulie 2020 191

Daca copilul a implinit 18 ani, dar invata la universitate prin contract (de 10.000 lei anual), i se prelungeste pensia alimentara automat, sau e necesar de ceva acte?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Cătălina Bîrsanu
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul penal
  • Alte domenii

Bună ziua Svetlana,

Codul Familiei prevede la Art. 60(3) că părinţii sînt obligaţi să asigure frecventarea de către copil a şcolii până la sfîrşitul anului de învăţămînt în care acesta atinge vîrsta de 16 ani. Mai mult, se consideră copil persoana care nu a atins vârsta de 18 ani (majoratul). Respectiv,... mai detaliat dacă copilul a atins majoratul, părintele nu mai este obligat să-i plătească pensia de întreținere, decât dacă acesta este inapt de muncă.

Dacă aveți un contract privind plata pensiei de întreţinere situația poate fi diferită.

Mult succes!

10 iulie 2020