Achitarea pensiei de intretinere

21 noiembrie 2022 106

Buna ziua! Fosta sotie nu a prezentat spre executare titlul judecatoresc privind pensia alimentara. Eu o rog sa mergem la angajatorul meu ca sa prezinte titlul si contul unde contabila sa faca transferuri lunare. Ea imi spune insa ca mai am timp pana copilul implineste 18 ani. Eu vreau sa achit pensia, dar din cauza ca ea nu coopereaza, am acumulat restante de 6 luni. Nu vreau sa am eventual probleme. Există vreo metoda sa execut doar in baza hotararii judecatoresti? Multumesc.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna dl. F., de DVS o să se ocupe executorul, ultimul o să prezinte la contabililitate întreprinderii titlu executoriu și după asta o să fie încasată și sumele datornice Ex soția nu are nuci-o treabă cu executarea hotărîrei judecătorului.

22 noiembrie 2022
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua,
Fosta soție a dumneavoastră nu poate fi obligată să solicite titlu executoriu apoi să meargă la angajator pentru a solicita pensia de întreținere. Decizia într-adevăr îi aparține.
Cu toate acestea dumneavoastră dacă intuiți că fosta soție vă pregătește o mică-mare răzbunare prin a cere simultan pensia pentru o perioadă... mai detaliat îndelungată puteți anticipa lucrurile.
În cazul în care nu achitați o perioadă îndelungată pensia alimentară, spre exemplu un an (exemplu pensia lunară e de 2000 lei), atunci în caz de adresare către executorul judecătoresc veți fi nevoiți să achitați aproximativ 24000 lei pensia alimentară + 10% (2400 lei) onorariul executorului și cam în jur de 200-1000 lei taxe și speze la executor de la caz la caz suma diferă.

Dacă fosta soție (creditor) refuză să primească pensia alimentară pentru copilul minor, din păcate tot nu o puteți obliga să primească acești bani. În același timp dumneavoastră (debitor) conform hotărîrii de judecată aveți obligația de a achita pensia alimentară pentru copilul minor în beneficiul soției. Astfel ați nimerit aparent într-un cerc vicios.

Pot să vă felicit, codul civil la art.968 a prevăzut o soluție pentru dumneavoastră. Astfel, faceți un calcul cît trebuie să achitați pensia alimentară și depuneți suma respectivă la oficiul poștal pentru a putea fi ridicați de fosta soție și păstrați toate bonurile. Neapărat prin mesaje fie prin SMS sau poșta electronică informați fosta soție că ați depus banii datorați ca pensie alimentară la oficiul poștal și ea poate să dispună de ei. Păstrați și aceste mesaje de informare.

Dacă în viitor fosta soție și se va adresa la executorul judecătoresc pentru a incasa de la dumneavoastră pensia pentru întreținere, veți prezenta bonurile și mesajele de informare respectiv nu va trebui să achitați pretinsa restanță +10% surplus pentru onorariul executorului judecătoresc.

Succese dumneavoastră.

Jos vă atașez prevederile Codului Civil pentru informare.

Articolul 968. Dispoziţii generale cu privire la consemnare
(1) În cazul în care debitorul, din motive neimputabile lui, nu cunoaşte identitatea sau domiciliul creditorului, debitorul poate depune banii, valorile mobiliare sau alte documente, precum şi bijuteriile, la o bancă sau la notar.
(2) Dacă bunurile care urmează să fie consemnate sînt depuse la oficiul poştal, ele se consideră consemnate din momentul depunerii.
(3) Consemnarea stinge obligaţia debitorului chiar şi în cazurile în care bunurile sau echivalentul lor nu mai pot fi predate creditorului.
(4) Din momentul consemnării, riscurile trec asupra creditorului, debitorul nefiind obligat să plătească dobîndă şi penalităţi ori să compenseze veniturile ratate.
Articolul 970. Locul consemnării
(1) Debitorul este obligat să depună bunurile la locul executării obligaţiei. Dacă a consemnat bunurile în alt loc, debitorul este obligat să repare prejudiciul cauzat astfel.
(2) Debitorul este obligat să-l informeze imediat pe creditor despre consemnare, cu excepţia cazurilor cînd este în imposibilitatea de a executa această obligaţie. Debitorul trebuie să repare prejudiciul cauzat creditorului prin neinformare despre consemnare.
Articolul 971. Dreptul debitorului la restituirea bunului consemnat
(1) Debitorul are dreptul să ceară restituirea bunului consemnat.
(2) Nu se permite restituirea bunului consemnat dacă:
a) debitorul a renunţat expres, în momentul consemnării, la dreptul de restituire;
b) creditorul a declarat instituţiei la care sînt depuse bunurile că le primeşte;
c) la instituţia la care sînt depuse bunurile este prezentată o hotărîre judecătorească definitivă prin care consemnarea este recunoscută legală;
d) împotriva debitorului a fost intentat un proces de insolvabilitate.
(3) În cazul în care bunul consemnat se restituie debitorului, consemnarea se desfiinţează cu efect retroactiv (se consideră că nu a existat).
Articolul 972. Cheltuielile de consemnare
Cheltuielile de consemnare sînt suportate de creditor, cu excepţia cazurilor cînd debitorul a preluat bunul consemnat.
Articolul 973. Încetarea consemnării la expirarea termenului de prescripţie
La expirarea unui termen de 3 ani din momentul în care a aflat sau trebuia să afle despre consemnare, creditorul pierde dreptul de a prelua bunul. În acest caz, debitorul are dreptul să ceară bunul chiar dacă a renunţat la dreptul respectiv.

22 noiembrie 2022