Achitarea salariului pentru perioada sesiunilor

22 mai 2024 6

Bună ziua. Sunt angajată oficial și am prezentat angajatorului confirmarea de la universitate că studiez în domeniul în care activez. Acum mi se spune că în perioada sesiunilor de examene trebuie să-mi iau concediu neplătit, pentru că învăț din propria inițiativă. Cum este corect ?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Totul depinde de prevederile contractului colectiv și individual de muncă. Dacă în acestea nu este prevăzut nimik despre garanțiile pentru îmbinarea muncii cu studiile atunci angajatorul are dreptate.

Codul muncii prevede:
Articolul 178. Garanţii şi compensaţii acordate salariaţilor

... mai detaliat care îmbină munca cu studiile în instituţiile

de învăţămînt superior şi mediu de specialitate

(1) Salariaților trimiși de către angajator la programe de studii acreditate în condițiile legii în cadrul învățământului profesional tehnic, superior de licență sau superior de master cu frecvență redusă li se stabilește durata redusă a timpului de muncă, li se acordă concedii suplimentare, cu menținerea integrală sau parțială a salariului mediu, și alte înlesniri, în modul stabilit de Guvern.

(11) Salariaților care, din proprie inițiativă, s-au înmatriculat la programe de studii acreditate în condițiile legii în cadrul învățământului profesional tehnic, superior de licență sau superior de master cu frecvență redusă li se acordă anumite garanții și compensații în modul prevăzut de contractul colectiv sau de cel individual de muncă.

(2) În contractul colectiv de muncă, în alt act normativ la nivel de unitate şi în convenţiile colective pentru salariaţii menţionaţi la alin.(1) pot fi prevăzute înlesniri suplimentare din contul mijloacelor unităţii.


Regulamentul cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile aprobat prin Hotărârea guvernului nr.435/2007 prevede:

5. Salariaților trimiși de către angajator la programe de studii autorizate provizoriu sau acreditate în condițiile legii în cadrul învățământului profesional tehnic, superior de licență sau superior de master cu frecvență redusă li se stabilește durata redusă a timpului de muncă, li se acordă concedii suplimentare, cu menținerea integrală sau parțială a salariului mediu, și alte înlesniri, în modul stabilit de prezentul Regulament.

[Pct.5 în redacția HG722 din 30.09.20, MO247-257/02.10.20 art.857; în vigoare 02.10.20]

51. Salariaților care, din proprie inițiativă, s-au înmatriculat la programe de studii autorizate provizoriu sau acreditate în condițiile legii în cadrul învățământului profesional tehnic, superior de licență sau superior de master cu frecvență redusă li se acordă anumite garanții și compensații în modul prevăzut de contractul colectiv sau de cel individual de muncă.

[Pct.51 introdus prin HG722 din 30.09.20, MO247-257/02.10.20 art.857; în vigoare 02.10.20]

6. Salariaţilor care îşi fac studiile fără scoatere din activitate li se pot acorda, la cerere, concedii de odihnă anuale pînă la începutul studiilor în instituţiile respective de învăţămînt.

Salariaţilor nou-angajaţi care îşi fac studiile fără scoatere din activitate li se pot acorda, la cerere, concedii de odihnă anuale înainte de expirarea termenului de 6 luni de muncă în unitatea respectivă.

La cererea salariatului, concediile anuale de odihnă pot fi anexate la concediile suplimentare acordate salariaţilor în conformitate cu prezentul Regulament.

7. De garanții și compensații pot beneficia doar persoanele care vor prezenta un act confirmativ eliberat de către instituția de învățământ în care își fac studiile.

22 mai 2024