Act de donație

14 iulie 2017 58

Bună seara. Bunica mea a făcut Act de donație cu îngrijire pe fiica ei care a decedat 8 luni în urmă. Bunica a dat în judecata pentru a-și întoarce imobilul. Ginerele și copiii nu au grijă de ea. Ea a dat în judecata, ei nu se prezintă de acum de 2 ori. Spuneți va rog ce sa facem. Cum sa procedam. Mulțumesc.

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Victor Pantiru
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Buna ziua Carolina,
Pentru persoanele care nu se prezinta in fata Instantei, sunt proceduri de citare publica si procesul merge mai departe. Succes!

15 iulie 2017
SILVIU POTÎRNICHE
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor

În cazul decesului dobinditorului (celui care îngrijește), drepturile și obligațiile lui trec la succesori.
Deci ca sa fie obligați ginerele si copii sa o îngrijească, aceștia trebuie să aibă calitatea de moștenitor al fiicei decedate.
Trebbuie să vedeți la notar cine e moștenitor.
Ulterior, dacă acei moștenitori nu vor... mai detaliat îngriji de bătrână, atunci bunica are dreptul să ceară rezoluțiunea contractului, și în consecință, să ceară restituirea bunului.
Asta are loc fără judecată,l. Doar dacă moștenitorii nu vor dori să restituie benevol, va fi necesar de adresat în judecată.
Pînă toate aste au loc, bunica nu are de ce să-și facă griji pt ca nimeni nu poate vinde bunul atâta timp cit ea e in viata.
Pentru detalii suplimentare puteți sa ma contactați.
Succes!

15 iulie 2017
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Articolul 105.
(1) Citaţia şi înştiinţarea se trimit prin scrisoare recomandată cu aviz de primire sau prin persoana împuternicită de judecată. Data înmînării citaţiei sau înştiinţării se înscrie pe citaţie sau înştiinţare în partea care se înmînează destinatarului, precum şi pe cotor, care se restituie... mai detaliat instanţei.
Articolul 106.
(2) Persoana care refuză să primească citaţia sau înştiinţarea se consideră înştiinţată despre locul, data şi ora şedinţei de judecată sau despre locul, data şi ora efectuării unui act procedural.
Neprezentarea ei în instanţă nu împiedică judecarea pricinii sau efectuarea actului procedural.
Deci, dacă în dosar sunt anexate cotorurile (avizul) atunci nu văd inpediment de a examina cauza în lipsa pîrîtului.
În cazul că, citațiile împreuna cu avizul (cotor) au fost remise înapoi către instanța de judecată din motiv că pe adresa indicată nu se găsește sau și-a schimbat locul de domiciliu iar dumneavostra nu cunoșteți unde se găsește pîrîtul, atunci preşedintele instanţei dispune citarea acestuia prin publicitate.
Publicarea în presă se consideră citare legală. Citaţia se publică într-un ziar republican sau local mai răspîndit în cazul în care instanţa consideră că o astfel de măsură este necesară.
Publicarea citaţiei în ziar se face cu cel puţin 15 zile înainte de data şedinţei de judecată. În cazuri de urgenţă, preşedintele instanţei poate reduce acest termen la 5 zile.
În cazul în care pîrîtul se prezintă în judecată şi dovedeşte că citarea prin publicitate s-a făcut cu rea-voinţă, reclamantul suportă cheltuielile de citare prin publicitate chiar dacă este în cîştig de cauză, iar toate actele de procedură posterioare încuviinţării acestei citări se anulează.
Dacă locul de aflare a pîrîtului nu este cunoscut, instanţa va examina pricina după expirarea termenului de publicitate.

15 iulie 2017