Acte stare civilă

4 iulie 2017 142

Bună ziua. O să încerc să relatez cît mai succint situația mea și vă rog să-mi dați un sfat cum s-ar rezolva.
Deci, in 2002 soțul meu s-a căsătorit în ПМР, ulterior căsătorie înregistrată și pe teritoriul RM. În 2011 căsătoria a fost desfăcută pe teritoriul regiunii transnistrene însă nu și a RM (din motiv că nu era la curent că aceasta nu era recunoscută de RM).
În 2014 am depus cerere de căsătorie la primăria în suburbia Chișinăului. Angajata a cerut certificat de divorț din prima căsnicie la care am prezentat acea adeverință de desfacere a căsătoriei eliberată de Bender, a acceptat-o tot bine și frumos. Un an mai tirziu la intenția de a perfecta pașaportul biometric soțului îi spune la secția de pașapoarte că are 2 căsătorii înregistrate în RM și să-și clarifice mai întîi problema cu asta. După evident a perfectat acest certificat de divorț, dar, secția de pașapoarte OSC nu-l acceptă pentrucă are deja încă o căsătorie din 2014. Drept răspuns de la starea civilă ni sa spus că doar judecata poate aproba acest certificat de divorț din 2016 și a doua căsătorie din 2014 sa o considere valabilă începând cu 2016. După prima ședință de judecată judecătorul spune că nu e în drept să ia așa decizii că să ne clarificăm cu Starea Civilă. Totuși cererea nu a fost respinsă și ședința a fost aminata pentru altă dată din motiv că reprezentanții primăriei nu s-au prezentat.
Vă rog să mă lumunati cum ar fi corect să se procedeze în asemenea situație. Avem și un copil născut în 2014 și certificatul de naștere deasemenea nu e valabil. Vă mulțumesc.

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
SILVIU POTÎRNICHE
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Buna ziua!
Cred ca ar fi corect ca instanta de judecata sa constate faptul desfacerii casatoriei incheiate in anul 2002, in temeiul actului de divort din anul 2011. Pentru aceasta, ar trebui ca in instanta sa se demonstreze ca a fost incheiata o alta casatorie pe teritoriul RM (in anul 2014),... mai detaliat respectiv autoritatile au admis ca persoana respectiva in anul 2014 nu se mai afla in casatorie cu altcineva. Deci, prezentati ca proba actul de casatorie.
Totusi, este dicutabil daca instanta va accepta cerere Dvs, avind in vedere ca, din punct de vedere juridic, casatoria din 2002 pe teritoriul RM nu este desfacuta.
Este nevoie de examinarea documentelor de catre un jurist, pot exista solutii extra-judiciare de rezolvare a situatiei.
Problema cea mai mare este cred ca faptul ca s-a eliberat un Certificat de divort cu anul 2016, cind de fapt casatoria a fost incetata in 2011. (daca am inteles corect...)
S-ar putea ca OSC sa ii fie adresata o Cerere de rectificare a Certificatului, iar in caz de refuz, sa fie actionati in instanta de judecata, unde se va demonstra prin probe ca de fapt casatoria a incetatat in 2011.
Certificatul de divort poate si e eliberat in 2016, dar in textul acestuia, la Rubrica ~data desfacerii casatoriei~ trebuie sa figureze anul 2011.
Succes!

6 iulie 2017

Buna ziua va multumesc pentru raspuns.
Tin sa mentionez ca certificatul de casatorie din 2014 si cel de divort (unde este inscrisa data desfacerii casatoriei 29.08.2016 si elibirat in 02.09.2016) sunt anexate la dosar.
Poate putem printr-o cerere sa ne adresam instantei care a eliberat acest certificat de divort sa rectifice data... mai detaliat desfacerii casatoriei bazindu-se pe cert din Bender (daca e posibila desigur asemenea procedura)? sau mai simplu e sa solicitam instantei
de judecata declararea nulitatii certificatului de casatorie din 2014?
Ce urmari pot si in al II-lea caz?

6 iulie 2017
SILVIU POTÎRNICHE
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Cred ca aceasta chestiune ar trebui totusi solutionata cu OSC, dar nu prin instanta de judecata.
Vedeti ce zice Legea privind actele de stare civila> http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=312727 >
Capitolul IV SOLUŢIONAREA CERERII PRIVIND MODIFICAREA
ACTULUI DE STARE CIVILĂ
Articolul 66. Cererea privind modificarea, rectificarea sau completarea actului ... mai detaliat de stare civilă
(1) Cererea privind modificarea, rectificarea sau completarea actului de stare civilă se depune de către titular sau persoana îndreptăţită la organul de stare civilă de la domiciliul solicitantului.
(2) Oficiul stare civilă soluţionează cererea privind modificarea, rectificarea sau completarea actului de stare civilă, dacă nu există litigii între persoanele interesate, în cazurile cînd:
a) în actul de stare civilă se atestă inexactităţi, rubrici necompletate, abrevieri sau greşeli ortografice, lipsa unor date;
b) la întocmirea actului de stare civilă, au fost neglijate regulile stabilite pentru înregistrarea actelor respective;
c) solicitantul rectificării prezintă un act oficial cu privire la schimbarea sexului său.
(3) În caz de litigiu între persoanele interesate, problema modificării, rectificării sau completării actului de stare civilă urmează a fi soluţionată de instanţa judecătorească.
(4) Modul şi termenele de examinare a cererilor privind modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civilă se stabilesc de Agenţia Servicii Publice.
Articolul 67. Decizia organului de stare civilă privind modificarea, rectificarea sau completarea actului de stare civilă
(1) Oficiul stare civilă, la cererea solicitantului privind modificarea, rectificarea sau completarea actului de atare civilă, organizează dosarul respectiv şi, în urma examinării acestuia, emite decizia privind problema în cauză.
(2) În cazul respingerii cererii privind modificarea, rectificarea sau completarea actului de stare civilă, organul de stare civilă eliberează, în scris, la cererea solicitantului, un răspuns argumentat care poate fi contestat în instanţa judecătorească.

Articolul 69. Temeiurile înscrierii menţiunilor
2) Menţiunile, rectificările şi completările respective în actele de stare civilă se înscriu pe baza:
a) actului de căsătorie, de divorţ sau hotărîrii judecătoreşti privind anularea sau nulitatea căsătoriei;
b) cererii părinţilor sau hotărîrii judecătoreşti privind stabilirea paternităţii;
c) hotărîrii judecătoreşti privind contestarea recunoaşterii sau tăgăduirea paternităţii ori privind excluderea datelor din rubrica referitoare la tată din actul de naştere al copilului;
d) cererii mamei care nu este căsătorită cu tatăl copilului, precum şi a însuşi copilului care a atins majoratul, cu privire la completarea rubricii referitoare la tată din actul de naştere al copilului, la modificarea sau omiterea acestor date;
e) hotărîrii judecătoreşti privind încuviinţarea, anularea sau nulitatea adopţiei, precum şi a actului de adopţie;
f) actului de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui;
g) deciziei organului de stare civilă cu privire la schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui copilului minor;
h) actului de deces;
i) actului eliberat de către organele competente cu privire la identificarea cadavrului, dacă decesul respectiv a fost înregistrat anterior cu menţiunea "necunoscut";
j) actului eliberat de către organele competente cu privire la rectificarea actului de deces al persoanei jertfă a represiunilor;
k) deciziei organului de stare civilă privind modificarea, rectificarea sau completarea actului de stare civilă (art.67 din prezenta lege) ori privind anularea acestuia (art.62, 63 şi 64 din prezenta lege);
l) hotărîrii judecătoreşti privind modificarea, rectificarea, completarea sau anularea actului de stare civilă ori privind anularea menţiunilor de pe acesta;
m) actului privind acordarea sau pierderea cetăţeniei.
n) declaraţiei pe propria răspundere cu privire la înscrierea naţionalităţii sau apartenenţei etnice.

6 iulie 2017