Actele copilului minor născut în afara căsătoriei

12 februarie 2022 16

Bună ziua. Doresc să schimb numele de familie al copilului minor născut în afara căsătoriei. În prezent, copilul poartă numele tatălui, respectiv doresc să-l poarte pe al meu. E posibil să perfectez certificat de naștere și pașaport copilului cu nume nou fără acordul tatălui?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna Anna, eu vă aduc la cunoștință ce spune Codul familiei Articolul 56. Schimbarea numelui de familie şi prenumelui copilului

(1) În baza cererii comune a părinţilor (sau a unuia dintre ei), organul stare civilă poate schimba numele de familie şi/sau prenumele copilului care nu a atins vîrsta de 16... mai detaliat ani.

(2) În caz de litigiu între părinţi, problema privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului este soluţionată de către organul stare civilă, cu concursul autorităţii tutelare locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul minorul, ţinîndu-se cont în exclusivitate de interesele copilului.

(3) Schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi atrage după sine schimbarea numelui de familie al copilului, iar în cazul schimbării numelui de familie al unuia dintre părinţi, numele de familie al copilului poate fi schimbat în baza acordului comun al părinţilor. În lipsa unui atare acord, decide autoritatea tutelară locală.

(4) Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului care a atins vârsta de 10 ani se face, în toate cazurile, cu acordul acestuia. Eu pot să vă acord un serviciu practic, apelați la viberul de pe telefonul +37368669950 și noi vom discuta.

13 februarie 2022