Actiune civila

22 ianuarie 2018 43

Se poate depune actiune civila pentru repararea prejudiciului moral in judecata concomitent cu contestarea incheierii plingerii pe art. 69 alin. 1?

Jurist comments 1

Download discussion
Mihai Guțu
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Presupun ca va referiti la Art. 69 din Codul Contraventional

***
Articolul 69. Injuria
(1) Injuria adusă în public, vorbele sau faptele care înjosesc onoarea şi demnitatea persoanei
se sancţionează cu amendă de la 20 la 60 de unităţi convenţionale sau cu muncă... mai detaliat neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore.
se sancţionează cu amendă de la 9 la 18 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 10 la 20 de ore.
(2) Injuria adusă în mass-media
se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore.
se sancţionează cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 15 la 30 de ore.
***

In Codul contravenţional lipseste o prevedere care sa-i permita victimei unei contraventii recunoasterea actiunii in despagubire. Astfel, veti putea cere despăgubiri pentru prejudiciu moral doar dacă veti demonstra un alt temei de primire a despăgubirilor precum incalcarea unui drept personal nepatrimonial (de exemplu vatamarea sanatatii).

Totodata daca ar fi sa presupunem ca drept urmare a contestarii, veti avea cistig de cauza, acest lucru totusi nu va permite sa solicitati repararea prejudiciului moral in baza prevederilorlegii Nr. 1545 din 25.02.1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti, ori circumstantele descrise de dvs. nu cad sub incidenta cestei legi.

30 ianuarie 2018