Actiunea legii civile in timp

4 martie 2021 16

Daca un contract de arenda pe 2 ani a fost incheiat in conformitate cu CC din 1964 in forma verbala, iar CC din 2003 prevede obligatoriu forma scrisa pentru acest gen de contract, ce actiuni trebuie sa indreprind pentru ca contractul de arenda sa fie considerat valabil?