Acţiuni întreprinse de executorul judecătoresc

10 mai 2018 22

1. Are dreptul executorul judecătoresc, biroul căruia se află în sec. Centru al mun. Chişinău, să urmărească încasarea sumelor (altele decât cele prevăzute de art.15 alin. (2) CE) de la debitorul cu statut de deţinut care îşi ispăşeşte pedeapsă penală într-un penitenciar situat în sec. Rîşcani mun. Chişinău? Şi dacă da, apoi în baza căror prevederi legale?
2. Este obligat executorul judecătoresc să informeze, prin încheierea respectivă, instituţia penitenciară despre încasarea sumei urmărite? Şi dacă da, în baza căror prevederi legale?
3. Este obligat executorul judecătoresc să expedieze prin poştă sau prin intermediul curierului actele emise în procedura de executare debitorului cu statut de deţinut, ţinând cont de faptul că debitorul nu are posibilitatea de a se deplasa la biroul executorului judecătoresc? Şi dacă este obligat, apoi în baza căror prevederi legale?
Vă mulţumim.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua,
Executorii sunt împărțiți pe camere teritoriale. Nord, Centru, Sud, astdel, executorul din Chișinău poate urmări bunuri chiar și la Hîncești. În genere nu sunt limitați teritorial, la capitolul urmărire bunuri, plăți.
Cit privește celelalte întrebări, vedeți: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336538

11 mai 2018