Actiunile administratorului blocului

10 februarie 2022 76

Buna ziua. Administratorul blocului unde locuim se comporta foarte brutal cu toti locatarii, nu trece o zi sa nu se certe cu cineva din locatari. Face ce vrea ea si cum vrea. De exemplu, incaseaza bani pentru deservirea blocului in schimbul unei fituici, dar nu este deschis nici un cont in banca. Sedinte pentru prezentarea raportului de activitate nu se intrunesc. Va rugam sa ne sfatuiti unde putem sa ne adresam pentru a o verifica si rezolva problema descrisa. Multumesc.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul muncii

Bună ziua,

Locatarii/membrii asociații pot convoca Adunarea generală unde se vor pune în discuție pe ordinea de zi problemele existente, totodată, la adunarea este prezentă comisia de cenzori care prezintă adunării generale avize asupra devizului anual de venituri şi cheltuieli, dării de seamă anuale şi mărimilor plăţilor obligatorii stabilite pentru membrii... mai detaliat asociaţiei.

Mai mult ca atât Consiliul de Administrație întocmeşte devizele anuale de venituri şi cheltuieli, dări de seamă şi le prezintă spre aprobare adunării generale;

Adunarea generală extraordinară poate fi convocată din iniţiativa consiliului de administraţie, a membrilor (reprezentanţilor) asociaţiei care deţin cel puţin 30% de voturi din numărul total de voturi, precum şi la cererea comisiei de cenzori (cenzorului) şi a autorităţii administraţiei publice locale.

Prin urmare, la adunarea generală puteți pune în discuție și revocarea mandatului de președinte al ACC-ului cât și propune o altă candidatură.

Adunarea generală este deliberativă dacă la ea sînt reprezentate cel puţin 2/3 din numărul total de voturi. Dacă nu este întrunit cvorumul, se stabileşte data la care adunarea generală va fi reconvocată. Adunarea generală poate fi reconvocată nu mai devreme de 48 de ore şi nu mai tîrziu de 30 de zile de la data fixată iniţial. Adunarea generală reconvocată este în drept să adopte decizii cu cel puţin 51% din numărul total de voturi.

10 februarie 2022
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Angela, colegul meu dl. Andrei corect v-a orientat, dar eu sunt ferm convins, cș la DVS organele menționate mai sus nu sunt. Eu vă propun să vă adresați cu o cerere la Organul fiscal de Stat, care o să facă un control la activitate administratorului, fiindcă merge vorba de... mai detaliat bani, administratorul v-a fi sancționat.

12 februarie 2022