Actiunile executorului in situatia cand nu am rambursat un credit

30 martie 2024 3

Buna ziua. Poate executorul sa ma dea in cautare pentru ca nu am rambursat un credit?

Jurist comments 2

Download discussion
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Executorul poate să vă anunțe în căutare doar prin intermediul instanței de judecată în cazul când nu se cunoaște locul aflării dumneavoastră.

31 martie 2024
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Articolul 64. Interdicţia de a părăsi ţara
(1) Interdicţia de a părăsi ţara în cel mult 6 luni se aplică de către judecător, la demersul
executorului judecătoresc, doar atunci cînd prezenţa debitorului este necesară pentru executarea
eficientă a documentului executoriu şi doar după luarea măsurilor de asigurare a executării
documentului executoriu, cu obligarea executorului... mai detaliat judecătoresc de a efectua periodic un control
privind necesitatea menţinerii acestei interdicţii. Încheierea instanţei de judecată se execută
imediat, însă poate fi atacată cu recurs. Demersul executorului judecătoresc privind interdicţia de a
părăsi ţara se examinează pe baza materialelor anexate la demers, fără participarea părţilor.
Instanţa care examinează demersul poate dispune citarea participanţilor la proces şi a executorului
judecătoresc pentru a se pronunţa cu privire la temeiurile invocate în demers.
(11
) Încheierea instanţei de judecată prin care se dispune aplicarea interdicţiei de a părăsi ţara
se trimite spre executare Poliţiei de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
(2) Dacă este necesară menţinerea interdicţiei pe un termen mai mare, aceasta poate fi
aplicată în mod repetat în urma unui demers motivat al executorului judecătoresc, dar nu mai mult
de 3 ori în cadrul aceleiaşi proceduri de executare.
(3) În cazul încetării procedurii de executare în condiţiile art.83 lit.a)–c) şi e)–g) din prezentul
cod sau restituirii documentului executoriu, interdicţia de a părăsi ţara se revocă de către executorul
judecătoresc. În cazul în care în procesul de executare a documentului executoriu dispare
necesitatea menţinerii interdicţiei de a părăsi ţara, precum şi în cazul încetării procedurii de
executare în condiţiile art.83 lit.d) din prezentul cod, această interdicţie se revocă de către judecător
la cererea executorului judecătoresc sau a părţilor în procedura de executare.

31 martie 2024