Actiunile executorului judecatoresc

7 februarie 2018 590

Spuneti, va rog, executorul judecatoresc are dreptul sa blocheze cardul bancar salarial? Mersi!

Jurist comments 1

Download discussion
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Buna Eugeniu,
Mai jos vedeți câteva prevederi din Codul de executare al RM:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336538

Articolul 105. Urmărirea salariului şi a altor venituri ale debitorului
(1) Salariul şi alte venituri băneşti ale debitorului pot fi urmărite în baza documentelor executorii în cazul în care:
... mai detaliat a) se execută hotărîrile privind încasările periodice (pensia de întreţinere, repararea prejudiciilor cauzate prin schilodire sau prin o altă vătămare a sănătăţii, în legătură cu pierderea întreţinătorului etc.);
b) suma urmărită nu depăşeşte 150 de unităţi convenţionale dacă debitorul lucrează;
c) debitorul nu are bunuri sau bunurile lui nu sînt suficiente pentru a acoperi întreaga sumă urmărită;
d) în alte cazuri, la cererea creditorului.
(2) Persoanele fizice şi juridice sînt obligate, la cererea executorului judecătoresc, să prezinte în termen informaţii despre cîştigul lunar şi despre alte venituri ale debitorului.

Articolul 106. Cuantumul reţinerilor din salariul şi din alte venituri ale debitorului
(1) Cuantumul reţinerilor din salariu şi din alte venituri se calculează din suma pe care debitorul urmează să o primească.
(2) Din salariul şi din alte venituri ale debitorului pot fi reţinute, în baza unui document executoriu, nu mai mult de 20%, iar în baza cîtorva documente executorii, nu mai mult de 50% din cuantumul lor pînă la achitarea deplină a sumei urmărite.
(3) În caz de urmărire a pensiei de întreţinere, a sumelor pentru repararea prejudiciului cauzat prin schilodire sau prin o altă vătămare a sănătăţii, precum şi în legătură cu pierderea întreţinătorului, şi a sumelor pentru repararea daunei cauzate prin tîlhărie sau prin sustragere de bunuri, reţinerea constituie nu mai mult de 70% din salariu şi din alte venituri.
(4) Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi în privinţa burselor, pensiilor de orice fel, precum şi a sumelor cuvenite în baza dreptului de autor, a dreptului de inventator sau de inovator.

În cazul în care executorul judecătoresc a blocat contul de card la care primiți salariul, mergeți la oficiul bancar la care a fost deschis contul de card, solicitați o confirmare că la acest cont primiți salariu.
De asemenea, solicitați același lucru și de la angajator să vă ofere o confirmare.
Ulterior, mergeți la executor și depuneți o cerere să vă deblocheze contul invocînd faptul că pe acest cont primiți salariul și prezentați actele respective.
Trebuie să comunicați executorului judecătoresc cine este angajatorul dvs, dacă aveți mai mulți pe toți, precum și datele de contact ale acestora, inclusiv și codul fiscal.
De altfel, executorul judecătoresc poate cere angajatorilor să vă oprească lunar cota procentuală din salariu și să o transfere pe contul executorului judecătoresc.
Țin să menționez, că eschivarea de la executarea documentului executoriu privind încasarea unei sume de bani sau acționarea cu rea-credință, ascunderea bunurilor, veniturilor, poate genera și atragerea la răspundere penală, iar o asemenea practică există deja, persoanele în cauză fiind condamnate la închisoare cu executare reală.

7 februarie 2018