Acțiunile executorului judecătoresc

3 mai 2024 3

Buna ziua, stimați juriști. Tatăl meu a fost dat în judecată, fiind învinuit de fraudă. Nu se afla în țară atunci când a avut loc procesul de judecată (a stat în Franța 3 ani) și, respectiv, a pierdut procesul. Prin urmare, toate cheltuielile, dar și prejudiciul moral au fost puse în seama tatălui meu. În prezent, acesta se află în țară, este angajat legal, dar de fiecare data când îi vine salariu, banii îi sunt sechestrați în proporție de 99%. Are executorul judecătoresc să facă așa ceva, dacă tatăl are 2 copii minori și e singurul care hrănește familia? Puteți, vă rog, să mă ghidați ce trebuie sa fac, unde sa depunem plângere și pe cine?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna Cristian, eu vă propun să trecem la Codul de executare, care prevede reșinerea din salariul la 20 %( cuatumul ) Articolul 106. Cuantumul reţinerilor din salariul şi din alte venituri

... mai detaliat ale debitorului

(1) Cuantumul reţinerilor din salariu şi din alte venituri se calculează din suma pe care debitorul urmează să o primească.

(2) Din salariul şi din alte venituri ale debitorului pot fi reţinute, în baza unui document executoriu, nu mai mult de 20%, iar în baza cîtorva documente executorii, nu mai mult de 50% din cuantumul lor pînă la achitarea deplină a sumei urmărite.

(3) În caz de urmărire a pensiei de întreţinere, a sumelor pentru repararea prejudiciului cauzat prin schilodire sau prin o altă vătămare a sănătăţii, precum şi în legătură cu pierderea întreţinătorului, şi a sumelor pentru repararea daunei cauzate prin tîlhărie sau prin sustragere de bunuri, reţinerea constituie nu mai mult de 70% din salariu şi din alte venituri.

(4) Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi în privinţa pensiilor de orice fel, precum şi a sumelor cuvenite în baza dreptului de autor, a dreptului de inventator sau de inovator. Puteți să-l orientați pe tata cu o cerere adresată executorului, unde să indicați, dacă nu se v-a lua o decizie corectă, tata e în drept să se adreseze la CNA Chișinău, Cahul, |Bălți. Ca atare o trebuit să iasă la o consultație, tata persdonal, DVS sunteți fecior. Eu vî înțeleg că tata sw găsește la serviciu, el nu are timp. Mai este o cale la Chișinău, str. Kiev-Uniunea Executorilor, dar ei se găsesc într-o gașcă, une unul pe altul se astupă. Eu vă scriu cordinatele mele viberul meu de pe telefonul de contact +37368669950 pentru o discuție mai detailiată, eu pot răspunde până la orele 21.30.

4 mai 2024