Acțiunile executorului judecătoresc

30 ianuarie 2023 98

Bună! Am mai multe credite neachitate și dosarele în privința acestora au ajuns după judecată la executor. Executorul m-a contactat și mi-a spus că dacă nu achit datoria în termenul indicat de el, va face un demers în instanță pentru aducerea mea forțată. E posibil așa ceva? Și dacă nu am de unde achita acum pentru că am pierdut locul de muncă, ce mă așteaptă? Pot fi reținut? Mulțumesc.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Eugen.
Într-adevăr Codul de executare al RM, prevede la art. 73 procedura de ,,Aducerea forţată a debitorului" însă acest articol a fost declarat neconstituţional prin HCC11 din 25.03.21 şi nu mai poate fi aplicat.
Pentru datorii nu puteţi fi reţinut, astfel de prevedere este consacrată în art.1 din Protocolul... mai detaliat nr. 4 la Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale:

Interzicerea privării de libertate pentru datorii
Nimeni nu poate fi privat de libertatea sa pentru singurul motiv că nu este în măsură să execute o obligaţie contractuală.
Prevederile Codului de executare:
Articolul 73. Aducerea forţată a debitorului

(1) În cazul în care debitorul nu se prezintă repetat la solicitarea executorului judecătoresc, instanţa de judecată, la demersul acestuia din urmă, va dispune aducerea forţată în faţa lui a debitorului şi a altor persoane indicate la art.44 alin.(3) din prezentul cod. Demersul executorului judecătoresc privind aducerea forţată a debitorului se examinează pe baza materialelor anexate la demers. Instanţa care examinează demersul poate dispune citarea participanţilor la proces şi a executorului judecătoresc pentru a se pronunţa cu privire la temeiurile invocate în demers.

(2) Aducerea forţată a debitorului se face de către organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială debitorul îşi are domiciliul sau sediul.

(3) Cheltuielile de aducere forţată se încasează de la debitor în beneficiul statului de către instanţa de judecată în modul prevăzut la capitolul XXXV din Codul de procedură civilă.
[Art.73 declarat neconstituțional prin HCC11 din 25.03.21, MO96-99/09.04.21 art.57; în vigoare 25.03.21]

30 ianuarie 2023
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Eugen, colegul meu dl. Sergiu corect v-a orientat, dar el n-a răspuns la întrebarea pusă de DVS, nu. N-o să fiți reținut în baza Codulul de procedură penală pe 3 zile, fiindcîă DVS sunteți debitor, dar nu infractor.

31 ianuarie 2023