Acțiunile executorului judecătoresc

6 ianuarie 2022 118

Bună ziua. Pentru o datorie de 5.000 lei, executorul judecătoresc a pus sechestru pe apartamentul din Chisinau, dar și pe automobilul pe care l-am procurat prin procură.
Întreb dacă acțiunile executorului nu au fost abuzive (pentru o datorie așa de mică a fost pus sechestru pe 2 bunuri care depășesc mult suma). Ce pot face pentru a scoate de sub sechestru automobilul?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna Liviu, de o dată depuneți o cerere la executor și atenționați, că el abuziv a pus sechestru pe 2 bunuri, care depășesc cu mult suma datornic și atenționații, că o să vă adresați la poliție cu o plângere pe acțiunile ilegale a executorului prevăzute de Codul penal Articolul... mai detaliat 327. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu
(1) Folosirea intenţionată de către o persoană publică a situaţiei de serviciu, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice,

[Art.327 al.(1) sintagma „intereselor publice sau” declarată neconstituțional prin HCC33 din 07.12.17, MO27-32/26.01.18 art.4; în vigoare 07.12.17]
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
(2) Aceeaşi acţiune:
b) săvîrşită de o persoană cu funcţie de demnitate publică;
b1) săvîrșită din interes material, în scopul realizării altor interese personale sau în interesul unei terţe persoane;
c) soldată cu urmări grave
se pedepsește cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.
(3) Abuzul de putere sau abuzul de serviciu, săvîrşit în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale,
se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 ani şi 15 ani.

7 ianuarie 2022