Activitatea in organele de politie

19 septembrie 2017 68

Pot activa in organele de poliție ori organele vamale daca fostul sot are dosar penal?

Jurist comments 2

Download discussion
Călin Bobeică
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere

Raspunsul este DA !
Sunt o alta categorie de functii publice care nu permit acest lucru !

20 septembrie 2017
Viorica Chirnicinii
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei

Buna ziua. Legea Nr. 283 din 28.12.2011 cu privire la Poliţia de Frontieră prevede urmatoarele conditii de angajare:
(1) În funcţia de poliţist de frontieră poate fi angajată persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) a atins vîrsta de 18 ani şi... mai detaliat are capacitate deplină de exerciţiu;
b) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
c) posedă studii necesare şi este apt din punct de vedere al sănătăţii;
d) posedă limba de stat.
(2) Pot fi înmatriculate în instituţiile de învăţămînt de profil persoanele care au atins vîrsta de 17 ani şi întrunesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)–d).
(3) În funcţia de poliţist de frontieră nu poate fi angajată persoana care:
a) este membru al unui partid politic, desfăşoară activităţi remunerate, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice, de creaţie, dispune de altă calitate incompatibilă cu statutul poliţistului de frontieră;
b) a atins vîrsta de 40 de ani;
c) are antecedente penale nestinse, are calitatea de bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat în legătură cu săvîrşirea unei infracţiuni;
d) este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă;
e) are în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.
Cum vedeti antecedente penale a fostelor rude nu sunt indicate drept temei de a refuza angajarea in politia de frontiera. O zi buna.

21 septembrie 2017