Acuzatii de savarsirea unui viol

24 martie 2020 33

Bună ziua. Este posibil de a scrie o plângere cu privire la infracțiunea de viol si a trage la răspundere penală persoana care a săvârșit violul dacă a trecut jumătate de an de la presupusa infractiune?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul civil

Buna ziua Marin,

Sigur. Dacă să presupunem că a fost săvîrșit viol necalificat, adică conform art.171 alin.(1) Cod Penal, aceasta este considerată infracțiune mai puțin gravă. Iar prescripția tragerii la răspundere penală pentru asemenea infracțiuni este de 5 ani care curge din ziua săvîrşirii infracţiunii.

25 martie 2020
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Dl. Marin, colegul dl. Artur corect te-a orientat, dar sînt circumstanțe care trebue de dovedit, eu vreau să vă atenționez ce spune art. 171 al.1 CP Violul
(1) Violul, adică raportul sexual săvîrşit prin constrîngere fizică sau psihică a... mai detaliat persoanei sau profitînd de imposibilitatea acesteia de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa,
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 5 ani. În dicpoziția articolului este stipulat, că față de victimă trebue să fie aplicat forță fizică sau psihică, dacă lipsește așa circumstanțe, întrebare ve fel ve viol poate să existe ? Se numesc un șir de expertize medico legale, biologice, care trebue să confirme vinovăția DVS. Mai erxistă art. Articolul 109. Împăcarea
(1) Împăcarea este actul de înlăturare a răspunderii penale pentru o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă, iar în cazul minorilor, şi pentru o infracţiune gravă infracţiuni prevăzute la capitolele II – VI, la art.264 alin.(1) din Partea specială, precum şi în cazurile prevăzute de procedura penală, dacă persoana nu are antecedente penale pentru infracţiuni similare comise cu intenţie sau dacă în privinţa sa nu a mai fost dispusă încetarea procesului penal, ca rezultat al împăcării, pentru infracţiuni similare comise cu intenție în ultimii cinci ani.
(2) Împăcarea este personală şi produce efecte juridice din momentul pornirii urmăririi penale şi pînă la retragerea completului de judecată pentru deliberare.
(3) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu, împăcarea se face de reprezentanţii lor legali. Cei cu capacitate de exerciţiu restrînsă se pot împăca cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de lege.
(4) Împăcarea nu se aplică în cazul persoanelor care au săvîrşit asupra minorilor infracţiuni prevăzute la art. 171-1751, 201, 206, 208, 2081 şi 2082. Eu sînt ferm convins, că victima vrea să extorcheze de la DVS vre-o sumă de bani, ea este мошейницэ nu te da la provocație, sau poate să-ți propună măritatul, succese.

25 martie 2020