Adaos la salariu

22 martie 2018 23

Buna ziua. Doresc sa stiu de ce adoas la salariu beneficiaza salariatul, daca ii este atribuit secretul de stat si in ce marime? Mersi.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Mihai Guțu
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Da, legislatia prevede un spor la salariu.

*******
Articolul 31. Compensaţiile acordate cetăţenilor
în legătură cu efectuarea lucrărilor
... mai detaliat legate de accesul la secretul de stat
(1) În cazul în care, în virtutea activităţii sale profesionale, cetăţeanul lucrează permanent cu informaţii atribuite la secret de stat, acestuia i se stabileşte un spor la salariu în funcţie de gradul de secretizare a informaţiilor la care are acces.
(2) Colaboratorilor subdiviziunilor de protecţie a informaţiilor atribuite la secret de stat, suplimentar la sporul prevăzut la alin.(1), li se stabilesc sporuri la salariu pentru vechimea în muncă (în serviciu) în cadrul acestor subdiviziuni.
(3) Mărimile şi modul de acordare a sporurilor prevăzute la alin.(1) şi (2), precum şi alte tipuri de compensaţii acordate cetăţenilor care lucrează în condiţii de regim secret se stabilesc de Guvern.
*******

http://lex.justice.md/md/330847/

*****
1. Pentru păstrarea secretului de stat în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exerciţiul funcţiunii personalul unităţilor cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, beneficiază de un spor în mărime de pînă la 10% din salariul de bază, iar, personalul unităţilor bugetare (angajaţii civili), inclusiv personalul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, beneficiază lunar de un spor în cuantum de pînă la 10% din salariul de funcţie.
*****
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=316929&lang=1

4 aprilie 2018