Adoptarea hotărîrilor adunării generale a asociaţilor SRL

23 mai 2017 71

Potrivit prevederilor art. 58 alin.(1) pct.2) lit.d) (Legea 135/2007 SRL) Hotărîrile adunării generale a asociaţilor se adoptă cu cel puţin trei pătrimi din voturile tuturor asociaţilor societăţii dacă statutul acesteia nu prevede un număr mai mare de voturi pentru:
d) acordul prealabil pentru încheierea contractelor, prin care societatea transmite proprietatea sau cedează, cu titlu gratuit, drepturi terţilor, inclusiv asociaţilor societăţii;
ÎNTREBARE: 1) expresia „titlu gratuit” se referă la cedare sau și la transmiterea proprietății? 2) reglementează sau nu norma indicată supra pentru cazul încheierii unui contract de vânzare - cumpărare (unde Societatea- vînzător)?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
SILVIU POTÎRNICHE
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Salut!
1) sintagma ”cu titlu gratuit” trebuie sa fie citita astfel: - ”cedeaza drepturi tertilor cu titlu gratuit”. Deci, se refera la cedare
*****In cazul transmiterii proprietatii legea nu face distinctie, astfel incit orice instrainare a oricarui bun, fie ea oneroasa sau gratuita , necesita a fi aprobata in prealabil... mai detaliat prin votul a 2/3 din asociati.
*****Intr-adevar, norma nu este chiar reusita, avind in vedere ca se poate liber interpreta ca cedarea ONEROASA a drepturilor nu ar necesita acordul prealabil si aprobarea din partea a 2/3...Insa, asa cum orice ”drept” este si o ”proprietate”, in cazul cedarii oneroase a drepturilor, lacuna se acoperă de către sintagma ”prin care societatea transmite proprietatea”.

2) norma respectiva reglementeaza inclusiv cazurile de incheiere a unui Contract de vinzare-cumparare.

23 mai 2017