Adopția copilului

9 noiembrie 2017 108

Poate un cuplu să adopte un copil din Republica Moldova, dacă soția are cetățenia Moldovei, iar soțul pe cea a României? Familia domiciliază de 2 ani pe teritoriul RM, au loc de muncă stabil și casă proprie. Ar putea fi impedimente? Soțul a depus cerere de dobîndire a cetățeniei Republicii Moldova acum 6 luni.

Jurist comments 1

Download discussion
Călin Bobeică
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere

Aveti nevoie de un minim de 3 ani de domiciliu pe teritoriul Republicii Moldova !
http://lex.justice.md/md/335424/
Articolul 12. Adoptatorii
(1) Adopţia este permisă numai persoanelor care au capacitate deplină de exerciţiu, au atins vîrsta de 25 de ani şi sînt cu cel puţin 18 ani mai în vîrstă... mai detaliat decît cel pe care doresc să-l adopte, dar nu cu mai mult de 48 de ani.
(2) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1), instanţa de judecată poate încuviinţa adopţia chiar dacă diferenţa de vîrstă între copil şi adoptator este mai mică de 18 ani, dar în nici un caz mai puţin de 16 ani.
(3) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1), în cazul adopţiei este suficient ca doar unul dintre soţi să aibă împlinită vîrsta de 25 de ani.
(4) Nu pot adopta copii persoanele:
a) decăzute din drepturile părinteşti;
b) a căror stare de sănătate nu le permite îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor şi responsabilităţilor privind creşterea şi educarea copiilor;
[Art.12 al.(4), lit.b) în redacţia LP283 din 13.12.12, MO83-90/19.04.13 art.267]
c) care se eschivează de la exercitarea obligaţiilor părinteşti, inclusiv de la plata pensiei de întreţinere a copiilor biologici;
d) care au adoptat anterior copii, însă nu şi-au exercitat corespunzător obligaţiile părinteşti şi sînt decăzuţi din exerciţiul acestor drepturi sau copilul este luat din grija lor în temeiul unei hotărîri judecătoreşti, fără decădere din drepturi;
e) exonerate de obligaţiile de tutore sau de curator din cauza îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor;
f) care au prezentat documente sau informaţii false pentru încuviinţarea adopţiei;
g) care au fost condamnate pentru săvîrşirea unor infracţiuni intenţionate: contra vieţii şi sănătăţii persoanei; contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei; referitoare la viaţa sexuală; contra familiei şi copiilor.
(5) Adoptatorii trebuie să îndeplinească garanţiile morale şi condiţiile materiale necesare dezvoltării multilaterale şi armonioase a personalităţii copilului.
(6) Adopţia copilului de către soţi este permisă numai în cazul în care căsătoria lor durează de cel puţin 3 ani pînă la momentul depunerii cererii de adopţie.
(7) Cetăţenii străini şi apatrizii cu domiciliul în Republica Moldova pot adopta copii în condiţiile prezentei legi, conform procedurii de adopţie naţională, dacă domiciliază în Republica Moldova de cel puţin 3 ani pînă la depunerea cererii de adopţie.Succese

10 noiembrie 2017