Agenție de detectivi

27 mai 2019 25

Bună ziua, aș vrea să înființez o Agenție de detectivi în RM. Sunt inginer IT și mă interesează dacă este legală această activitate în țara noastră? Pot să înregistrez o companie? Trebuie să obțin vreo licență? Dacă da, atunci de unde?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Dumitru Barbaroș
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere

Igor, bună!

Este în drept să desfășoare activitate particulară de detectiv persoana care îndeplinește următoarele condiţii:
a) a împlinit vîrsta de 21 de ani;
b) este cetăţean al Republicii Moldova;
c) are studii superioare juridice sau a activat cel puțin 3 ani în cadrul instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apărării,... mai detaliat securităţii şi ordinii publice;
d) nu se află la evidenţă la medicul narcolog sau psihiatru;
e) nu a fost condamnată pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie, conform unei sentinţe judecătoreşti definitive;
f) dispune, cu drept de proprietate sau alt drept de folosință, de spațiu cu destinație nelocativă, dotat cu seifuri pentru păstrarea registrelor, documentelor de lucru, materialelor, dovezilor/probelor scriptice sau electronice și de orice altă natură, neinterzise de lege, acumulate în rezultatul serviciilor prestate.

Persoanele care desfășoară activitate particulară de detectiv și doresc să obțină o confirmare oficială în acest sens depun o notificare la organul de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în urma căreia pot obține confirmarea capacităților și a întrunirii cerințelor stabilite de prezenta lege. La notificare se anexează:
a) copia de pe contractul de locaţiune a imobilului în care se va desfăşura activitatea confirmată;
b) copia de pe buletinul de identitate;
c) copia de pe diploma de studii juridice;
d) copiile de pe certificatele medicale privind sănătatea psihică a solicitantului, precum şi privind absenţa dependenţei acestuia de substanţe stupefiante şi alcool;
e) declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.
Notificarea poate fi depusă de către detectivul particular cu sau fără solicitarea confirmării privind întrunirea condiţiilor legale de activitate în domeniu. Organul de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne acordă confirmarea în cel mult 10 zile lucrătoare de la data solicitării sau de la data notificării.

27 mai 2019