Ajutor financiar acordat bugetarilor

1 noiembrie 2022 17

Buna ziua. Ajutorul in marime de 3.000 lei se va acorda bugetarilor care au salariu mai mic de 15.000 lei brut, sau net? Exista vreun act care reglementeaza aceasta? Cum poate fi gasit?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere

Bună ziua.
Se calculează salariul brut mediu pentru 3 luni. Este prevăzut în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=133358&lang=ro#

Art. 10 1. – (1) Se acordă o plată unică cu caracter excepțional în mărime de 3000 de lei pentru susținerea unor angajați al căror loc de muncă de... mai detaliat bază este în cadrul autorităților/instituțiilor bugetare, remunerați conform Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Pentru achitarea acestei plăți unice, în bugetul de stat se aprobă alocații în sumă de 567000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocații pe autorități publice centrale și locale se va efectua în baza hotărârilor Guvernului.

(2) Plata unică cu caracter excepțional se acordă angajaților al căror salariu mediu lunar, calculat proporțional timpului efectiv lucrat pentru ultimele 3 luni, conform Hotărârii Guvernului nr. 426/2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu, este mai mic de 15000,0 de lei. Această plată unică se stabilește și se achită la locul de muncă de bază al angajatului.
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119783&lang=ro

3 noiembrie 2022