Ajutor material potrivit Codului muncii

23 aprilie 2019 29

Codul muncii obliga angajatorul sa ofere ajutor material in caz de deces al rudei de gradul 1 al angajatului?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Cristian Papanaga
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Svetlana,
angajatorul nu este obligat să ofere ajutor de deces pentru asemenea situații, cu excepția angajaţilor a căror identitate şi calitate se încadrează în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat. Dacă există un contract colectiv în unitate, atunci verificați dacă conține prevderi în acest sens.

Plata ajutorului de... mai detaliat deces, în cazul persoanelor asigurate, se efectuează din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat, iar în cazul persoanelor neasigurate − din mijloacele bugetului de stat.

Cererea pentru acordarea ajutorului de deces se înregistrează de casa teritorială la locul permanent de trai al decedatului, la data prezentării tuturor prevăzute de Regulamentul de mai jos.

Citiți Regulamentul ce urmează pentru a vedea dacă întruniți cerințele pentru a beneficia de ajutorul respectiv și ce urmează să întreprindeți pentru aceasta.
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=DC6BE21E:79F4D480

http://www.legis.md//cautare/rezultate/24467

23 aprilie 2019