Ajutor social

1 februarie 2019 18

Sunt mama solitara, am mers la asistentul social pentru a depune cerere pentru ajutorul social acolo unde imi este viza de rezedinta, insa am fost refuzata deoarece nu locuiesc acolo. Si mi-a zis sa depun acolo unde locuiesc. Este corect asa? De ce acte am nevoie?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Olesea Harti
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte domenii
  • Dreptul penal

Mihaiela vă informez că actiunile asistentului social au fost corecte. Refuzul este intemeiat , dat fiind faptul că prevederile HOTĂRÎREI Nr. 1167 din 16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, menșionează că ajutorul social se acordă la reședința curentă a familiei (adică... mai detaliat la locul de trai actual). Astfel Dvstră puteți beneficia de ajutor social in localitatea unde are reședința curentă, prezentând actele necesare, eliberate de la locul unde își au viza de reședință permanentă.
Solicitantul prezintă :
actul de identitate (permisul de ședere/buletinul de identitate pentru apatrizi, eliberat de autorităţile competente, în cazul străinilor specificați la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova) și copia acestuia,
*certificatul privind componența familiei
şi, după caz, următoarele acte confirmative:
a) copia actului ce confirmă gradul şi termenul dizabilității;
b) certificatul de salariu de la locul de muncă, cu indicarea mărimii salariului net. Certificatul trebuie sa fie semnat, ștampilat și să conțină numărul și data eliberării;
c) certificatul confirmativ de la organele abilitate sau copia documentelor ce confirmă dreptul deţinătorului de teren privind terenurile agricole de pe lîngă casă (intravilanul localităţilor), precum şi din extravilanul localităţilor;
d) copia deciziei de plasament în instituţie, copia actului privind instituirea măsurilor de ocrotire;
e) certificatul privind tipul de studii pe care le urmează orice membru al familiei cu vîrsta mai mare de 18 ani (cu finanţare bugetară sau prin contract, cu frecvență sau cu frecvență redusă), cu indicarea mărimii bursei, după caz. Certificatul trebuie să fie semnat, ștampilat și să conțină numărul și data eliberării;
f) copia contractului de arendă a terenurilor şi bunurilor agricole, copia contractului de locaţiune a locuinței;
g) copia certificatului medical despre confirmarea sarcinii şi termenului acesteia;
h) copia certificatului (patentei, licenţei) care confirmă realizarea activităţii de antreprenoriat, conform legislaţiei;
i) copia certificatului de naştere al copilului;
j) copia concluziei Consiliului Medical Consultativ al instituției medico-sanitare publice; k) copia certificatului privind plata pensiei alimentare.

Dacă apar neclarități nu ezitați să întrebați.Succese.

2 februarie 2019