Ajutorul pentru sezonul rece in cazul unei persoane imobilizate la pat

17 februarie 2021 95

De 5 ani mama e paralizata si imobilizata dupa ictus. In toata aceasta perioada o ingrijesc si nu ma pot angaja in campul muncii. Cerem ajutor si cu mare greu am obtinut in acesti ani de 2 ori. Acum ne-au refuzat ajutorul pentru incalzire. Au zis ca avem venit prea mare pentru a primi acest ajutor. Cum poti intretine asa bolnav cu aproximativ 2.300 lei? Am impresia la fiecare familie se calculează diferit venitul, in functie de anumite criterii pe care nu le inteleg. Va rog sa ne indrumati cum sa obtinem in continuare ajutorul pentru sezonul rece.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

Salutare

Pentru ca să puteți beneficia de ajutor pentru perioada rece a anului, trebuie ca venitul global mediu al familiei să nu depășească suma de 2435 lei. Mai jos vedeți extrasul din lege în care sunt descrise toate sursele de venit care se iau în calcul la determinarea venitului global mediu... mai detaliat al familiei (secțiunea 4, HOTĂRÎRE Nr. 1167 din 16-10-2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la modul de stabilire şi plată a ajutorului social):

Determinarea şi calcularea venitului global mediu lunar al familiei

20. Pentru determinarea venitului global mediu lunar al familiei, toate veniturile şi economiile se declară, indiferent de provenienţa acestora.
21. Venitul global mediu lunar al familiei se calculează din veniturile totale, curente şi nete obţinute, pentru luna anterioară celei în care a fost depusă cererea de acordare a ajutorului social. Veniturile nete sînt veniturile din care au fost achitate impozitul pe venit şi alte plăţi obligatorii. Pensia de întreţinere plătită este exclusă din veniturile familiei.
Veniturile obţinute din activitatea agricolă a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi în gospodăriile casnice auxiliare sau din activităţi bazate pe folosirea terenurilor agricole sînt excluse la calcularea venitului global al familiei, pentru familiile formate doar din membri inapţi de muncă:
a) copii;
b) persoane încadrate în grade de dizabilitate;
c) persoane care au împlinit vîrsta de 75 ani (62 ani pentru determinarea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului).
22. La calcularea venitului global mediu lunar al familiei sînt luate în considerare, următoarele tipuri de venituri:
a) veniturile sezoniere, ocazionale, cele stabilite din activitatea agricolă a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi în gospodăriile casnice auxiliare sau din activităţi bazate pe folosirea terenurilor agricole;
b) toate tipurile de pensii şi prestaţii sociale care se plătesc mai rar decît o dată în lună, indiferent de organul care a stabilit plata;
c) remitenţele de la membrii familiei sau de la alte persoane din ţară sau de peste hotare;
d) plăţile pentru descoperiri, invenţii, mostre industriale şi propuneri de raţionalizare, precum şi din drepturile de autor şi drepturile conexe;
e) ajutorul financiar de la persoane fizice şi juridice;
f) plăţile din prestarea serviciilor în baza unui contract civil;
g) indemnizaţia unică pentru tinerii specialişti, angajaţi la lucru, conform repartizării în instituţiile de învăţămînt, instituţiile ocrotirii sănătăţii, asistenţei sociale, ştiinţifice şi celor din cultură şi artă;
h) orice economii în monedă naţională sau străină, indiferent de locul sau modul în care sînt păstrate;
i) veniturile obţinute din moştenire sau donaţie;
j) veniturile obţinute din cîştiguri la loterie;
k) veniturile obţinute din operaţiuni comerciale cu bunurile mobile şi imobile ce le aparţin cu drept de proprietate membrilor familiei;
l) veniturile obţinute din burse, burse de studiu sau alte plăţi, indiferent de forma de învăţămînt;
m) veniturile obţinute din drepturile salariale de la locul principal de muncă şi din munca prin cumul, inclusiv indemnizaţiile unice şi veniturile din desfăşurarea oricărui tip de activitate de antreprenoriat;
n) veniturile obţinute din pensiile de întreţinere;
o) veniturile obţinute din toate tipurile de pensii şi prestaţii sociale lunare (compensaţii, indemnizaţii, alocaţii etc.), indiferent de organul care a stabilit plata.

Mai multe detalii găsiți aici: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123955&lang=ro#

Servus

19 februarie 2021