Alcool fără acte de proveniență

30 iunie 2018 227

Bună! Ce sancțiune/pedeapsa risca persoana în cazul care oamenii legii au depistat alcool fără acte de proveniență?

Comentariile juriștilor 5

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Buna Evgheni,

Explicați va rog in ce circumstanțe a fost identificat acest alcool și ce făcea persoana dată cu acest alcool!?
Îl comercializa?

1 iulie 2018

Se presupune a fost oprit de agentul de circulatie pentru un simplu control si in urma acesteia a fost depistata o cantitate de alocool fara acte in automobil, care la rindul lui trebuia sa fie comercializat.

1 iulie 2018
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Mai jos o sa vedeți doar câteva din prevederile legale pe care le încălcați și în baza cărora persoana poate fi atrasă la răspundere penală sau contravențională. Dacă doriți sa vedeți care alte articole le încălcați deschideți linkurile și o sa aflați.

Cod penal al RM

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331268

Articolul 241. Practicarea ilegală a... mai detaliat activităţii de întreprinzător
(1) Practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător, soldată cu obţinerea unui profit în proporţii mari,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 200 de ore, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
[Art.241 al.(1), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751; în vigoare 07.11.16]
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:
a) - exclusă
b) de două sau mai multe persoane;
c) cu folosirea situaţiei de serviciu;
d) - exclusă
e) - exclusă
f) cu obţinerea unui profit în proporţii deosebit de mari
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2350 la 3350 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
[Art.241 al.(2), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751; în vigoare 07.11.16]

Articolul 244. Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor
(1) Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor fie prin includerea în documentele contabile, fiscale sau financiare a unor date denaturate privind veniturile sau cheltuielile, a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori care au la bază operaţiuni ce nu au existat, fie prin tăinuirea unor obiecte impozabile, dacă suma impozitului care trebuia să fie plătit depăşeşte 1500 unităţi convenţionale,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2350 la 3350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
[Art.244 al.(1), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751; în vigoare 07.11.16]
[Art.244 al.(1) în redacţia LP262 din 19.12.11, MO21-24/27.01.12 art.54]
(2) Aceeaşi acţiune:
a) - exclusă
b) care a condus la neachitarea impozitului în proporţii deosebit de mari
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3350 la 5350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
[Art.244 al.(2), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751; în vigoare 07.11.16]
[Art.244 al.(2) sancţiunea în redacţia LP262 din 19.12.11, MO21-24/27.01.12 art.54]


Codul contravențional al RM:
Articolul 169. Încălcarea normelor de desfăşurare a activităţii
de către participanţii la piaţa energiei electrice,
la piaţa gazelor naturale şi la piaţa produselor
petroliere
Încălcarea de către participanţii la piaţa energiei electrice, la piaţa gazelor naturale şi la piaţa produselor petroliere a normelor de desfăşurare a activităţilor, stabilite în actele normative în domeniu, manifestată prin:
a) refuzul de a permite efectuarea controalelor, a verificărilor şi a inspecţiilor dispuse de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică sau obstrucţionarea agenției în efectuarea acestora;
b) neprezentarea în termen a datelor, a informaţiilor solicitate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică sau furnizarea de date și informaţii incorecte sau incomplete;
c) întîrzierea nejustificată în racordarea instalaţiilor electrice, a instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali potenţiali la reţelele electrice, la reţelele de gaze naturale sau în reconectarea instalaţiilor electrice, a instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali la reţelele electrice, la reţelele de gaze naturale;
d) aplicarea incorectă a tarifelor reglementate, a preţurilor reglementate la energia electrică şi la gazele naturale sau aplicarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate, care nu au fost aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
e) refuzul nejustificat al furnizorilor care îndeplinesc obligaţii de serviciu public de a încheia contract de furnizare a energiei electrice, a gazelor naturale;
f) refuzul nejustificat al operatorilor sistemelor de transport sau al operatorilor sistemelor de distribuţie de a încheia contract pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, al gazelor naturale sau contract pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, a gazelor naturale;
g) nerespectarea de către operatorii sistemelor de transport, de către operatorii sistemelor de distribuţie a prevederilor actelor normative de reglementare privind extinderea reţelelor electrice, a reţelelor de gaze, aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
h) nerespectarea de către operatorii sistemelor de transport, de către operatorii sistemelor de distribuţie a obligaţiei privind anunţarea consumatorilor finali despre întreruperile programate în livrarea energiei electrice, a gazelor naturale în termenele şi în condiţiile stabilite în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale;
i) nerespectarea de către operatorii sistemelor de distribuţie a obligaţiei privind verificarea metrologică periodică a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor casnici;
j) deconectarea nejustificată a instalaţiilor electrice, a instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali de la reţeaua electrică, de la reţeaua de gaze naturale sau limitarea, întreruperea nejustificată a livrării energiei electrice, a gazelor naturale către consumatori;
k) refuzul nejustificat al operatorilor sistemelor de transport, al operatorilor sistemelor de distribuţie privind eliberarea avizului de racordare la reţeaua electrică, la reţeaua de gaze naturale;
l) practicarea fără licenţă, fără autorizaţie a genurilor de activitate licenţiate, autorizate în conformitate cu actele normative care reglementează piaţa energiei electrice, piaţa gazelor naturale şi piaţa produselor petroliere sau delegarea atribuţiilor şi a funcţiilor licenţiate, autorizate către un terţ care nu deţine licenţă, autorizaţie pentru desfăşurarea genului de activitate respectiv;
m) neexecutarea în termen a măsurilor dispuse, prin decizii sau prin hotărîri, de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică ori neîndeplinirea în termen a prevederilor prescripţiei privind lichidarea încălcărilor constatate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
n) nerespectarea normelor tehnice de exploatare a reţelelor electrice, a reţelelor de gaze naturale, a centralelor electrice, a instalaţiilor de producere a gazelor naturale şi a combustibilului, a instalaţiilor de stocare şi de depozitare a combustibilului, care poate avea drept rezultat diminuarea fiabilităţii şi a calităţii livrării energiei electrice, a gazelor naturale sau a combustibilului către consumatori;
o) nerespectarea altor condiţii stabilite în licenţele, în autorizaţiile eliberate pentru desfăşurarea activităților de pe piaţa energiei electrice, a gazelor naturale sau a produselor petroliere
se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369412

1 iulie 2018

multumesc

1 iulie 2018
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Eugen, DVS aţi avut în vedere alcool depistat îăn automobil fără documente, tot depinde de cantitate, poate fi administrativ sau penal.

2 iulie 2018