Alocația pentru copil de la guvernul României

21 decembrie 2022 40

Bună! Sunt divorțată de câteva luni. Ambii părinți și copilul avem dublă cetățenie. Tatăl copilului nu vrea să-mi dea cardul pe care vine alocația pentru copil de la guvenul României, chiar dacă copilul a rămas cu mine după decizia instanței! Există vreo modalitate de a-l obliga să-mi predea acel card?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Elena Botnaru
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Da, este posibil.
Încercați soluționarea amiabilă a prezentului litigiu prin expedierea unei scrisori recomandate cu aviz de recepție tatălui minorului prin care solicitați predarea cardului respectiv într-un anumit termen, atenționând asupra faptului că în caz contrar vei acționa în instanța de judecată.
Pentru a vă oferi un răspuns juridic... mai detaliat complex, exact și necesar raportat in stricto sensu la problema Dvs. este necesar de analizat mai multe aspecte, cum ar fi: decizia instanței de judecată, de către cine și în ce mod sunt utilizate la moment respectivele mijloace bănește, motivul refuzului tatălui de a preda cardul respectiv.

24 decembrie 2022