Am 16 ani și doresc sa mă angajez la munca

16 aprilie 2019 47

Eu doresc sa lucrez la o companie oficial. Dar ei se tem sa mă ia ca lăcătuș din cauza ca eu nu am document că am învățat. Dar eu lucru îl cunosc la perfectie și ei au fost mulțumiți de lucrul pe care eu l-am făcut. Cum ar trebui ei sa procedeze în acest caz? Au de ce sa se teama de vreun control sau ceva? Sau pot să mă angajeze fara griji? Eu foarte tare doresc sa lucrez la ei.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua,
În privința studiilor hotărăște angajatorul.
Cit privește vîrsta
Articolul 46. Părţile contractului individual de muncă
(1) Părţile contractului individual de muncă sînt salariatul şi angajatorul.
... mai detaliat (2) Persoana fizică dobîndeşte capacitate de muncă la împlinirea vîrstei de 16 ani.
(3) Persoana fizică poate încheia un contract individual de muncă şi la împlinirea vîrstei de 15 ani, cu acordul scris al părinţilor sau al reprezentanţilor legali, dacă, în consecinţă, nu îi vor fi periclitate sănătatea, dezvoltarea, instruirea şi pregătirea profesională.
(4) Se interzice încadrarea în muncă a persoanelor în vîrstă de pînă la 15 ani, precum şi angajarea persoanelor private de instanţa de judecată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate în funcţiile şi activităţile respective.

Articolul 100. Durata zilnică a timpului de muncă
(1) Durata zilnică normală a timpului de muncă constituie 8 ore.
(2) Pentru salariaţii în vîrstă de pînă la 16 ani, durata zilnică a timpului de muncă nu poate depăşi 5 ore.

18 aprilie 2019