Am achitat datoria la executor, dar creditorul mai cere penalitate de intarziere

13 martie 2024 3

Buna ziua. Mi-a fost aplicat sechestru pe cardul pe care primesc indemnizatia pentru copil, cauza fiind niste credite luate de sot inainte de casatorie, in marime de 600 Euro si 2.372 lei. Am mers la executorul judecatoresc ca sa sting datoriile mentionate, iar acesta mi-a spus ca trebuie sa mai achit 10% suma datoriei, cu titlu de chaltuieli de executare. Pana la urma am platit 18.300 lei. Dupa ce a incasat suma mentionata, executorul m-a anuntat ca creditorii mai pretind panalitati de intarziere in marime de 400 Euro si o putin peste o mie de lei. Este legala aceasta pretentie a creditorului/executorului? Ce trebuie sa fac in acest caz?

Jurist comments 2

Download discussion
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună. Conform Codului de executare, Articolul 22. Drepturile şi obligaţiile executorului
judecătoresc
(1) Executorul judecătoresc este în drept:g) să calculeze dobînzi, penalităţi, alte sume rezultate din întîrzierea executării unei obligaţii ce decurge dintr-un document executoriu.

Articolul 24. Calcularea dobînzilor, penalităţilor şi altor sume rezultate din întîrzierea executării

(1) La cererea creditorului, executorul judecătoresc... mai detaliat este în drept să calculeze şi să încaseze dobînzile, penalităţile şi alte sume rezultate din întîrzierea executării, în funcţie de rata inflaţiei şi în conformitate cu art. 619 din Codul civil. Cererea privind calcularea sumelor rezultate din întîrzierea executării poate fi depusă doar executorului judecătoresc ce deţine documentul executoriu prin care se stabileşte obligaţia principală, pînă la stingerea acesteia. Sumele menţionate se calculează de la data la care hotărîrea judecătorească a devenit definitivă sau, în cazul celorlalte documente executorii, de la data la care creanţa a devenit exigibilă (scadentă) şi pînă la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în orice document dintre acestea, în perioada de calcul fiind inclusă şi durata suspendării procedurii de executare, în condiţiile prevăzute de prezentul cod.

(2) Încheierea executorului judecătoresc se emite, în condiţiile alin.(1) al prezentului articol, doar la momentul încasării/executării sumei obligaţiei principale. Încheierea respectivă este document executoriu şi poate fi contestată în termen de 10 zile de la data emiterii. Încheierea respectivă este executorie după devenirea sa definitivă, numai dacă debitorul nu consimte expres asupra executării ei imediate. Competent pentru emiterea şi executarea acestei încheieri este executorul judecătoresc care stabileşte obligaţia principală.

Astfel, trebuie de analizat când s-a depus cererea de calculare a penalităților de către creditor, modalitatea de calcul, etc. Dacă se identifică ilegalități, se contestă încheierea executorului judecătoresc în termen de 10 zile de la emitere.

Respectiv la cele menționate de Dvs, nu e clar de ce ați fost obligată Dvs să achitați dacă datoriile au fost luate în afara căsătoriei și încă s-a aplicat sechestru pe cardul pentru indemnizații.

Pentru suport juridic mă puteți apela la nr. 068769517.

14 martie 2024
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

puteați să solicitați ridicarea sechestrului de pe sumele de bani destinate copiilor, fiindcă există sume de bani care nu pot fi urmărite și executorul judecătoresc, la prezentarea dovezii că pe contul bancar respectiv se primește indemnizația pentru copii, era obligat să ridice sechestrul........

14 martie 2024