Am achitat serviciul dar nu-l pot folosi. Pot sa-mi intorc banii?

21 decembrie 2022 32

Buna ziua. Pe data de 9 decembrie am semnat contractul pentru o excursie in Romania si am achitat 2 bilete (toata suma in numerar). Plecarea este programata pe 23 decembrie, dar pe 21 decembrie am contactat administratorul si l-am anuntat ca suntem bolnavi si posibil nu vom putea pleca in excursie. Mi-a paspuns ca daca nu gasim pe nimeni in locul nostru, banii se pierd. In contract despre bani nu este scris nimic.
Intrebarea mea este: stiu ca legea prevede ca orice produs cumparat poate fi returnat timp de 14 zile. Este asta valabil si pentru serviciile, care nu au fost utilizate?Prestatorul a mentionat ca va putea transfera calatoria pe alta data doar daca vor fi gasite persoane de inlocuit. Daca nu - banii se pierd.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

Buna ziua! Pentru a oferi un raspuns cert la intrebarea dvs este necesar de studiat clauzele contractului, insa pot atasa prevederile legale ce vizeaza domeniul dvs.

Articolul 1602 Cod civil. Rezoluțiunea înainte de începerea călătoriei

(1) Călătorul are dreptul la rezoluțiune în orice moment înainte de începerea călătoriei. În cazul în care... mai detaliat declară rezoluțiunea în temeiul enunțului anterior, călătorul poate fi obligat să plătească organizatorului un comision de rezoluțiune adecvat și justificabil.

(2) În contract pot fi prevăzute comisioane de rezoluțiune standardizate rezonabile, în funcție de:

a) perioada de timp dintre momentul declarării rezoluțiunii și începutul călătoriei;

b) costurile pe care organizatorul în mod previzibil le economisește;

c) veniturile pe care organizatorul în mod previzibil le-ar fi obținut din valorificarea pe altă cale a serviciilor de călătorie.

(3) Dacă contractul nu prevede comisioane de rezoluțiune standardizate, mărimea comisionului de rezoluțiune corespunde prețului pachetului din care se scad economiile de costuri și veniturile generate de valorificarea pe altă cale a serviciilor de călătorie. La cererea călătorului, organizatorul trebuie să prezinte o justificare pentru cuantumul comisioanelor de rezoluțiune.

(4) Prin derogare de la dispozițiile alin. (1), călătorul are dreptul să declare rezoluțiunea înainte de începerea călătoriei fără a plăti vreun comision de rezoluțiune în cazul unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinație sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau transportul pasagerilor la destinație.

(5) În sensul prezentei secțiuni, prin circumstanțe inevitabile și extraordinare se înțelege o situație care nu poate fi controlată de partea care o invocă și ale cărei consecințe nu ar fi putut fi evitate chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile rezonabile.

(6) În cazul rezoluțiunii conform alin. (4), călătorul are dreptul la restituirea integrală a oricărei plăți efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despăgubire suplimentară.

(7) Organizatorul are dreptul la rezoluțiune înainte de începerea călătoriei în cazul în care:

1) numărul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decît numărul minim stabilit în contract, iar organizatorul îl înștiințează pe călător cu privire la rezoluțiune în termenul stabilit în contract, dar nu mai tîrziu de:

a) 20 de zile înainte de începerea călătoriei, în cazul călătoriilor care durează mai mult de 6 zile;

b) 7 zile înainte de începerea călătoriei, în cazul călătoriilor care durează între 2 și 6 zile;

c) 48 de ore înainte de începerea călătoriei, în cazul călătoriilor care durează mai puțin de 2 zile; sau

2) organizatorul nu poate executa obligațiile contractuale din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare și îl înștiințează pe călător cu privire la rezoluțiune, fără întîrziere și înainte de începerea călătoriei.

(8) În cazul în care declară rezoluțiunea în temeiul alin. (7), organizatorul este obligat să restituie călătorului toate plățile efectuate pentru pachet, dar nu este ținut la plata unor despăgubiri suplimentare.

(9) Ca urmare a rezoluțiunii, organizatorul este obligat să restituie călătorului toate plățile efectuate pentru pachet, iar în cazul rezoluțiunii în temeiul alin. (1), are dreptul să deducă comisionul de rezoluțiune corespunzător din suma supusă restituirii. Organizatorul trebuie să execute obligația de restituire fără întîrzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai tîrziu de 14 zile de la rezoluțiune.

22 decembrie 2022
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii
 • Dreptul afacerilor

Buna ziua Dumitru! Este posibil de solutionat problema dvs., este necesar de mai multe detalii de la dvs. Puteti sa ma telefonati 069049267 si vom discuta referitor la solutionarea cazului ca este nevoie de urgentat solutionarea cazului, deoarece miine este ziua planuita de plecare.

22 decembrie 2022